24 december 2023

De tijd is rijp, een essay over toekomstbestendigheid in een snel veranderende wereld en de betekenis van win-win-win daarbij.

 

November 2023

WIN initiatiefnemer Irmgard Bomers kondigt aan dat ze per 1 januari 2024 het stokje overdraagt aan WIN Werkt, onder aanvoering van Elisabeth Werter. Bij een nieuwe fase horen nieuwe kernwaarden.

 

Oktober 2023

In de toekomst van werk gaan betaald en vrijwilligerswerk verstrengelen. Bilal laat zien hoe je het verschil maakt en dat levert brede waardering op.

 

5 september 2023

De 10e WIN Werk(t)rede is een pleidooi voor een ecosysteem voor werk en het sluitstuk van 10 jaar agenderen van structurele vernieuwing van de arbeidsmarkt.

 

14 juni 2023

Het promotieonderzoek van Bas van den Berg bevestigt de praktijk uit de proeftuin voor de toekomst van werk: persoonlijke transformatie & systeemverandering gaan hand in hand. In WIN-termen: IK & WIJ.

 

8 juni 2023

Met de introductie van de 2Ping-app wil de community in Amsterdam Zuidoost laten zien dat het lukt om met de win-win-win aanpak een opwaartse spiraal in gang te zetten waar people/burgers, planet/overheid en profit/markt van profiteren. Triple-up in plaats van Trickle-down.

 

24 december 2022

Een kerstverhaal met lichtpuntjes voor alle engelen uit het WIN Netwerk.

 

9 december 2022

Foxtaal maakt werken in netwerken onderdeel van de inburgering, met een verbluffend resultaat zoals deze cursisten na 3 maanden ONA (Oriëntatie Nieuwe Arbeidsmarktkansen) laten zien.

 

17 november 2022

Datawijsheid is de titel van het nieuwste uitgave van Weconomics .Samen met WIN Werkt (gedrag) en de Werkvereniging (beleid) vormt Weconomics (techniek) de drie eenheid in het netwerk die nodig is voor structurele verandering van de vastgelopen arbeidsmarkt.

 

29 september 2022

Toekomsttijd is de titel van een serie blog van Irmgard Bomers over werken in een veranderend tijdperk. In de 1e blog maak je kennis met 10 voorlopers uit het WIN netwerk die allemaal vanuit een ander perspectief werken aan een stukje toekomsttijd.

 

18 oktober 2022

Het Living Labteam Lokaal Geld bestaande uit smaakmakers Doede Simonides, Ramon Li, Elisabeth Werter en Maartje Bos sloot met de DonutDeal een verbinding tussen bottom-up en top-down aanpak om de lokale economie te stimuleren.

 

6 september 2022

In de 9e WIN Werk(t)rede wordt een oproep gedaan aan burgers om 1 uur per week te besteden aan #toekomsttijd

 

15 mei 2022

Tijdens het Werkfestival van de Werkvereniging presenteerde Edward Belgraver de Werknemerscoöperatie, een nieuwe stap in moderniseirng van de arbeidsmarkt.

 

voorjaar 2022

Tweemaal per maand organiseert Elisabeth Werter met WIN Werkt in Amsterdam een WIN Inspiratiesessie, waarin elke keer een hoofdstuk uit het WIN boek Wat een geluk, een lifehack voor de werk centraal staat. Het is mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De WIN Werkt Inspiratiesessies sluiten aan op de training Maak je eigen werk die in 2022 weer 2x is gegeven en bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten.

 

24 december 2021

Een vrolijk kerstverhaal in donkere tijden vol hoopvolle gedachten.

 

26 november 2021

Het experiment van Foxtaal om het win-win-win gedachtegoed te integreren in de inburgering is succesvol afgerond. Daar word je vrolijk van.

 

7 september 2021

In de 8e WIN Werk(t)rede, die ook dit keer op Duurzame Dinsdag verschijnt, wordt sociale zekerheid voor alle werkenden ingevoerd.

 

5 september 2021

Het is tijd om te oogsten wat we in tien jaar WIN (werken in netwerken) met elkaar hebben gezaaid. Dat vieren we op een plek die helemaal past in het gedachtengoed van Fête de la Nature en WIN: Biologische Druiventuin Nieuw Tuinzight in Den Hoorn. Kamal maakte een aftermovie op basis van foto’s en opnames die deelnemers met hem deelden.

 

17 januari 2021

Het succesvolle initiatief van Elisabeth Werter om, in co-creatie met verschillende smaakmakers uit Amsterdam, het win-win-win gedachtegoed in praktijk te brengen onder de noemer Maak je eigen werk krijgt een vervolg. Via de Stichting WIN Werkt.ontstaat de mogelijkheid om deelnemers een veilige omgeving te bieden om hun plan tot uitvoer te brengen. In de herfst is de stichting een feit.

9 december 2020

Smaakmakers bogen zich tijdens de WIN Werksessie De Blik Vooruit over in de context van werken in netwerken over de vraag “Waar heb jij behoefte aan?” Daar kwam geen eenduidig antwoord op, maar wel een breed gedragen gevoel: zingeving in je werk.

1 september 2020

Corona zorgt ervoor dat hybride werken doorbreekt. In de 7e WIN Werktrede daarom een pleidooi om van thuiswerken een recht te maken voor al die functies die ook zonder fysieke aanwezigheid kunnen worden uitgevoerd.

14 augustus 2020

De eerste WIN afstudeerscriptie is gerealiseerd door Sylvester Bardolina. Hij onderzocht het gebruik van netwerken door studenten en haalde zijn HBO-diploma daarmee.

18 mei 2020

Marleen Rezaie-Delbeek start een WIN Werkkring in Voorburg met een groep nieuwkomers die zij met haar Taalschool Foxtaal begeleid. Elke 6 weken is er een bijeenkomst.

april 2020

Met de 1e WIN Zoomsessie  gaat een oude wens in vervulling om meer digitale ondersteuning te bieden. Het blijkt een schot in de roos te zijn, met dank aan Corona.

Verder terugkijken?

Overzichtsjaren 2019-2017, 2016-2014 of 2013-2011

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha