WIN De blik vooruit

20 december 2020

Smaakmakers bogen zich tijdens de WIN Werksessie De Blik Vooruit in de context van werken in netwerken over de vraag “Waar heb jij behoefte aan?” Daar kwam geen eenduidig antwoord op, maar wel een breed gedragen gevoel: zingeving in je werk.

Een mooie mix

Het was een klein gezelschap van oudgedienden en nieuwkomers, variërend van twintigers tot zestigers uit heel Nederland en zelfs Zwitserland. Als aftrap keek ik met Elisabeth en Jaap terug op de afgelopen jaren. Elisabeth noemde het toepassen van de 20% in de drie helixen (privé, maatschappij en arbeidsmarkt) als heel waardevol voor haarzelf en anderen. Voor Jaap is met WIN de interesse in de nieuwe economie en daarmee een inspiratiebron voor zijn columns ontstaan. WIN heeft mij met de jaren vooral innerlijke rust en het vertrouwen gebracht dat een andere manier van werken mogelijk is.

In drie groepjes is gesproken over de vraag ‘Waar heb jij behoefte aan in WIN-verband’. Samengevat leverde dit de volgende input op:

  • In verbinding met anderen zoeken naar nieuwe mogelijkheden
  • Bewustwording creëren dat een andere manier van werken mogelijk is
  • Een luisterend oor en veilige plek bieden

Wat een verschil met 7 jaar geleden, toen ik in ieder geval zelf nog heel erg vast zat in het keurslijf van (meerjaren)plannen maken en geld verdienen (met elkaar).

Die behoefte wordt vanuit het individu ingevuld en niet door de collectiviteit van WIN. Dat zie je ook terug in het geringe animo om gezamenlijk iets op te pakken. Je doet mee als het voor jezelf ook meerwaarde heeft, anders niet. De groep smaakmakers die de drang heeft om het gedachtegoed uit te dragen ‘omdat het gewoon werkt’ is beperkt. Van die smaakmakers kwamen praktische suggesties zoals een filmpje maken en de LinkedIngoep Smaakmakers nieuw leven inblazen. Dat gaan we gewoon doen.

Duurzame collega’s

Het woord duurzaam is niet gevallen tijdens de bijeenkomst, maar het win-win-win gedachtegoed staat als een huis. Die conclusie durf ik te trekken. WIN is niet in een hokje te plaatsen, maar biedt een vorm van zekerheid; een nieuw soort fundament onder ons werkzame bestaan. Dit alles in de brede context van werk als een zingevende activiteit in ons leven.

We zijn een soort van collega’s van elkaar er we weten elkaar te vinden als het nuttig of nodig is. We gaan door met onze zaadjes te planten*. Hoe fijn is dat.

Ik wens iedereen een bloeiend 2021.

Irmgard Bomers

 

* Je ontvangt een bijen- en bloemenmix voor 1 januari.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha