Een kleine geschiedenis van WIN – periode 2019-2017

27 december 2019

De kerstwens wordt gekoppeld aan de vraag of we de doelstelling voor 2020 gaan halen.

20 november 2019

De ervaring van zeven jaar informeel met elkaar werken aan toekomst van werk is vastgelegd een nieuw WIN boek. Het beschrijft hoe  werken in netwerken werkt. Met de boekpresentatie Wat een geluk, een lifehack voor je werk is de WIN trilogie compleet. In 2013 verscheen Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier en in 2015 Natuurlijk werken.

3 september 2019

De 6e WIN Werk(t)rede, de alternatieve troonrede voor modernisering van de arbeidsmarkt, heeft als thema “bewegen belonen”

22 augustus 2019

De 1e WIN Wandeling met als thema De toekomst van werk is een succes. De wandeling is gehouden in de Haagse Binckhorst waar (werken in) de nieuwe economie al goed zichtbaar is.

juli 2019

Margot Beun is de ontwerper van het nieuwe WIN Werk(t)plaatje en het boek (werktitel) De WIN WIN WIN lifehack voor je werk dat binnenkort verschijnt.

21 maart 2019

Een trieste dag. Het 6e WIN Werk(t)festival gaat vanwege te weinig deelnemers niet door.

15 december 2018

WIN Kerstborrel voor smaakmakers met natuurlijk weer een eigen kerstverhaal. Dit keer van Jaap Luikenaar.

1 december 2018

In WIN-verband is een bijdrage geleverd aan Goed Werk, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) om burgers te betrekken bij de toekomst van werk. Als resultaat daarvan is de WIN definitie van werk opgenomen in het Dialoograpport Goed Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1e dinsdag in september 2018

In de 5e WIN Werk(t) Rede wordt de definitie van werk geïntroduceerd en een pleidooi gehouden om meer gebruik te maken van het aanwezige talent.

14 juni 2018

Aan het gangmakerschap komt een einde, omdat het te weinig meerwaarde oplevert (voor de gangmakers zelf en voor WIN). Kijken of het lukt om de kerngroep van smaakmakers uit te breiden. Gerard van Rijnsoever neemt in Utrecht het stokje over van Pauline Geldhof.

mei 2018

De WIN WIN WIN formule is de uitkomst van met elkaar in de praktijk ontdekken hoe je werken in netwerken kunt toepassen in je eigen werk. Het WIN WIN WIN praatplaatje vormt de basis.

 

21 maart 2018

Het 1e lustrum van het WIN Werk(t) Festival was een feest der herkenning. Op de plek waar het 5 jaar daarvoor ook begon: bij Seats2Meet in Utrecht. Smaakmakers Jaap Luikenaar schreef in de aanloop blogs, Margot Beun ontwierp de poster en Eva de Vries een filmpje.

 

8 februari 2018

In Pakhuis de Zwijger worden vier scenario’s voor werken in de toekomst toegelicht en delen deelnemers aan Part-up en WIN hun werkervaringen. Natuurlijk is er volop gelegenheid voor interactie.

 

16 december 2017

De Challenge Natuurlijk Werken is in kerstsferen afgerond.

 

14 november 2017

De 1e Masterclass Futureproof Samenwerken ziet het licht. De Masterclass ondersteunt de 3e fase (co-creëren) van het WIN WIN WIN programma.

 

oktober 2017

Via een Manifest van de Werkvereniging en een hoorzitting in de Kamer over de platformeconomie oefent WIN via smaakmakers invloed uit op de modernisering van de arbeidsmarkt.

 

5 september 2017

De WIN Werk(t) Rede #4, de alternatieve troonrede met baanbrekende voorstellen heeft als thema Een leven lang ontwikkelen.

 

juni 2017

Vol enthousiasme is een half jaar gewerkt aan ODDC (Original Dutch Design Community), een leer/werkomgeving voor young creatives. Het project levert belangrijke inzicht op: de ecologische waarde van WIN = een aanpak voor een leven lang ontwikkelen. Daarmee is de 3e ‘win’ een feit, naast economische en sociale waarde. De ontwikkeling van het platform wordt niettemin stopgezet, omdat het geen kernactiviteit van WIN is (focus op ontwikkeling van ‘people’). Pas in 2021 ontstaat er door de nieuwe stichting ruimte om projecten als deze te faciliteren.

 

april 2017

Werken in netwerken ontwikkeld zich tot een soortnaam. Het wordt genoemd in het rapport Werken in de toekomst. De visie/missie wordt geactualiseerd. Het is een direct gevolg van het inzicht dat we met WIN, naast economische en sociale waarde, ook ecologische waarde creëren: een ecologie van een leven lang leren (een werkstijl met permanent ruimte voor ontwikkeling).

 

21 maart 2017

Het WIN Werk(t) Festival #4 vindt plaats in De Boecop, een voormalige kerk en de locatie van de WIN Werkkring Arnhem e.o. Het thema is “Proeftuin voor de toekomst van jouw werk.” Eva de Vries maakt een videoregistratie.

 

1 januari 2017

In zeven regio’s zijn er WIN Werkkringen actief die maandelijks een WIN Start-up Meeting organiseren. Bedoeld als kennismaking met WIN en om elkaar een stapje verder te helpen. Deelnemers aan het WIN WIN WIN programma kunnen onbeperkt deelnemen. In Rotterdam wordt als locatie de bus van Drive2Connect van Hans van Meggelen gebruikt.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha