Gebruik van netwerken door studenten

14 augustus 2020

WIN trekt met haar activiteiten weinig Nederlandse studenten met een migratieachtergrond (NSMA) aan en heeft de wens om hier iets aan te doen. Deze opdracht heeft Sylvester Barbolino voor zijn afstuderen aan Hogeschool Inholland gebruikt om onderzoek te doen naar het gebruik van netwerken door NSMA met een HBO/WO achtergrond. Dit levert hem een diploma en WIN interessante inzichten en een dilemma op.

De kern van netwerken is, zoals verwoord in de scriptie, het aangaan van een tijdelijk samenwerkingsverband met een of meer mensen zonder dat er sprake is van een hiƫrarchie of status.

Wat is het nut?

Juist het aangaan van relaties buiten de eigen kringen biedt betere kansen op de arbeidsmarkt is te lezen in de scriptie (p14). De bekendheid hiermee is blijkens de uitkomsten van het onderzoek door Sylvester bij de doelgroep gering. Meer dan de helft zegt het nut van netwerken niet in te zien en 26% geeft aan het eng te vinden (p 39). Van de NSMA respondenten maakt slecht 5% gebruik van netwerkevenementen. Als NSMA al gebruikmaken van netwerken dan is dat hun eigen netwerk en dat is blijkens onderzoek van Razenberg e.c. uit 2018 (p15) minder effectief dan niet NSMA. Ook uit de redenen om te netwerken blijken significante verschillen te bestaan tussen NSMA en niet NSMA (p 36). Voor NSMA ligt bij netwerken de nadruk vooral op het vinden van werk (68%). Vermeldenswaard is ook dat de respondenten aangeven vooral LinkedIn te gebruiken als kanaal voor het vinden van werk.

N = 301
Achtergrond Gaat u wel eens naar netwerkevenementen?
Ja Nee
Nederlands 32,70% 67,30%
Antilliaans 1,60% 98,40%
Surinaams 5,60% 94,40%
Marokkaans 0,00% 100,00%
Turks 4,30% 95,70%
Anders 12,80% 87,20%
Totaal 9,60% 90,40%

Dilemma

Op basis van de uitkomsten heeft Sylvester aanbevelingen gedaan voor WIN. De kern daarvan is de aanbeveling om meer etnomarketing in te zetten om de NSMA doelgroep te bereiken. Dit is iets dat indruist tegen de uitgangspunten van WIN (gelijkwaardigheid) en ook in het licht van de actuele discussies over verschillen bijzonder is. We gaan hierover in gesprek. Heb je interesse om hieraan mee te doen, meld je dan aan voor de WIN Zoomsessie op 7 september a.s. om 20.00 uur. Sylvester is van de partij.

Download de scriptie:

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha