WIN Werkkring in Voorburg van start

18 mei 2020

Marleen Rezaie-Delbeek heeft als directeur van Foxtaal het initiatief genomen om een WIN Werkkring te starten in Voorburg. Elke 6 weken is er op vrijdagmiddag een bijeenkomst op de locatie aan de Fransstraat. Op deze manier wil ze haar klanten, veelal nieuwkomers in Nederland, stimuleren om op een natuurlijke manier een netwerk op te bouwen. Haar verwachting is dat dit de inburgering vergemakkelijkt.

Over de WIN Werkkring

De werkkring een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar ontwikkelen we onszelf als professional in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan vanuit een winwinwin perspectief dat is beschreven in het boek “Wat een geluk, een lifehack voor je werk’. De inhoud is het resultaat van zeven jaar pionieren in de proeftuin.

In WIN Werksessies ervaren deelnemers hoe werken in netwerken werkt. Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werk gerelateerd onderwerp van een van de deelnemers. Het doel is om iedereen nieuwe energie te geven.

De bijeenkomst van de WIN Werkkring is op vrijdagmiddag van 13.00-14.30 uur, met gelegenheid om nog even na te kletsen.
De eerste bijeenkomst in 2022 is op 28 januari.

Wat kost het?

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers en klanten van Foxtaal. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha