Stichting WIN Werkt opgericht

7 november 2021

Op 3 november is bij Notariskantoor Hoekstra & Partners de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Stichting WIN Werkt. Aanwezig waren voorzitter Rizairis  Lacroes, bestuurslid Peter Kamp, Naomi Kempenaar namens de deelnemers en Elisabeth Werter, als directeur van de nieuwe stichting. Bestuurslid Marina Barink kon om gezondheidsredenen helaas niet bij de ondertekening zijn. Naar een penningmeester wordt nog gezocht.

Doorontwikkeling in een veilige omgeving

Het fundament van de stichting WIN Werkt wordt gevormd door het win-win-win gedachtegoed en de training Maak je eigen werk die daarop is gebaseerd. De stichting fungeert als incubator: ze biedt deelnemers juridisch een veilige omgeving en faciliteert hen in de doorontwikkeling van hun initiatieven tot succesvolle ondernemingen.

De stichting gaat van start met drie initiatieven van deelnemers uit de WIN Werkkring Amsterdam. Namens hen zit Naomi Kempenaar in de adviesraad voor het bestuur. De verwachting is dat er snel meer initiatieven zullen volgen. In Voorburg wordt deze maand de training afgerond met een Talentenshow op 26 november a.s.

Het plan is om de training en bijbehorende incubatorfaciliteit ook breder aan te bieden en op termijn ook de overige WIN activiteiten naar de stichting over te hevelen. Hierdoor wordt de service uitgebreid en continuïteit geborgd. Maar alles stap voor stap. De eerste prioriteit is om van de incubatorrol een succes te maken.

De komende tijd zullen we de initiatiefnemers en bestuursleden nader voorstellen.
Elisabeth Werter
Naomi Kempenaar

Update:
Per 1 januari 2024 worden de activiteiten van WIN uitgevoerd onder de paraplu van WIN Werkt.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha