De WIN Werk(t)rede #8

7 september 2021

Sociale zekerheid voor elke werkende

 

WIN (werken in netwerken) publiceert voor de 8e keer op de 1e dinsdag in september een alternatieve troonrede met baanbrekende voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

 

Leden van de Staten Generaal

 

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. Vraag & aanbod op de arbeidsmarkt sluiten steeds minder op elkaar aan. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen verlangen naar meer of ander werk. Hoe kan dat? De manier waarop wij ons werk organiseren past simpelweg niet meer in deze tijd, omdat de wereld voortdurend verandert. Met als gevolg steeds meer tijdelijk werk, meer jongeren met een burn-out, hoog ziekteverzuim in onderwijs en de zorg en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op een baan en zekerheid is niet meer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te moderniseren.

 

Nieuw perspectief op werk

 

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. De sectorale indeling maakt overstappen lastig. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Mensen die wel kiezen voor eigen ondernemerschap kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheid, ook al zouden ze daaraan willen meebetalen. Dit zorgt voor een tweedeling die ongewenst is. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg.
Het vraagt om een nieuw perspectief op werk met meer autonomie, een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling, makkelijker kan worden geswitcht tussen sectoren en contractvormen. De regering past daarvoor het socialezekerheidsstelsel aan.

 

De toekomst van werk is nu

 

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – met een modern sociaal verzekeringsstelsel voor alle werkenden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Met een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. De regering gaat daarom werken aan de invoering van een BurgerServiceModel,

 

Een BurgerServiceModel

 

In dit model wordt de toegang tot verzekeringen, voorzieningen en opleidingsgelden aan de individuele werkenden niet langer gekoppeld aan de werkgever en branche. Iedere burger die werkt – vast en flex – draagt bij en krijgt toegang via het Burgerservicenummer (BSN). Via dit model wordt precies bijgehouden wat we per jaar verdienen. De opbouw van de arbeidsongeschiktheids- pensioen- en opleidingsgelden kan aan dit nummer worden gekoppeld en collectief kan een minimale premieafdracht worden afgesproken, net zoals we met de zorgverzekering doen. Mensen met vaste contracten kunnen zo mobieler worden zonder de opgebouwde rechten te verliezen. Flexwerkers en ZZP’ers krijgen toegang tot collectieve sociale zekerheden en opleidingsgelden. Daarmee wordt het collectiviteitsvoordeel voor iedereen vergroot en ontstaat er een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt waarin keuzes worden gemaakt op basis van de inhoud van het werk en niet de mate van sociale (on)zekerheid.

 

Voor meer informatie:

Roos Wouters (06-24668611) of Irmgard Bomers (06-26146446)

 

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha