Over WIN
Wat in 2011 is begonnen met een idee over cultureel ondernemen van Irmgard Bomers is organisch ontwikkeld tot een nieuwe ondernemende manier van werk organiseren. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een definitie van werk en een universeel WIN Werk(t)plaatje (een lifehack) met een winwinwin aanpak voor iedereen die betekenisvol wil werken.

De kernwaarden verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid staan centraal.
De kleuren in het WIN Logo staan symbool voor een mensgerichte, creatieve en resultaatgerichte manier van werken.

Een proeftuin voor de toekomst van werk

Jong en oud, werkend in loondienst, als zelfstandige of vrijwilliger. Iedereen die wil kan naar eigen vermogen bijdragen. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan. Met elkaar vinden we uit wat wel en blijven we onszelf ontwikkelen. We hechten veel waarde aan practice what you preach. Door zelf het voorbeeld te geven zijn we een inspiratiebron voor anderen.

Missie

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een arbeidsmarkt, waarin werk is voor iedereen die wil werken en mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, opleiding of achtergrond.

Visie op de toekomst van werk

Steeds meer werk krijgt een tijdelijk karakter, omdat ontwikkelingen simpelweg te snel gaan. Hierdoor ontstaat in de praktijk een andere manier van werk organiseren (in netwerken), naast alle andere vormen. Dit leidt tot een win-win-win:
Persoonlijke WINst: meer passie, compassie en creativiteit in het werk
Maatschappelijke WINst: ruimte om te blijven ontwikkelen
Economische WINst: hogere productiviteit door technologische en sociale innovatie

Meervoudige waarde creƫren.

Samen kom je verder

Als we ons sterk maken voor sociale en technologische innovatie dan kan Nederland wereldwijd koploper worden van de nieuwe economie. Een economie waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn daarvoor de sleutelwoorden.

Met onze missie dragen we bij aan de doelstelling van MVO Nederland (koploper zijn op het gebied van een inclusieve en duurzame economie), het kabinet (een circulaire economie in 2050) en van de Sustainable Development Goals (waardig werk en economische bloei). Daarnaast ondersteunen we het werk van de Weconomics Foundation die pleit voor een duurzame welvaart door datagedreven te organiseren en de Werkvereniging, die opkomt voor de belangen van modern werkenden.

We gaan net zo lang door totdat werken in netwerken vanzelfsprekend is, een soortnaam passend in het rijtje uitzendwerk of detacheringswerk. Het is een ondernemende manier van werk organiseren van, voor en door mensen die laten zien dat je idealisme en zakelijkheid kunt combineren.

Wil je meer weten?

Bel 06-26146446
of
meld je aan via onderstaande knop

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha