Werken in netwerken is een flexibele manier van werk organiseren.
Werk in de context van WIN is een activiteit die je uitvoert voor anderen en die gewaardeerd wordt in geld of natura.

Over ons

We zijn een groeiende groep enthousiaste mensen die hun talent gebruiken om te laten zien dat werken veel leuker wordt als je het anders organiseert. Jong en oud, werkend in loondienst en als zelfstandige. We zijn onafhankelijk en iedereen draagt bij naar eigen vermogen. De context van waaruit wij werken is de nieuwe economie. Daarin gaan welvaart en welzijn hand in hand.

Onze kernwaarden zijn vrijheid, vertrouwen en (eigen) verantwoordelijkheid.
De kleuren in het WIN Logo staan symbool voor een resultaatgerichte, creatieve en mensgerichte manier van werken.

Wat begonnen is met een idee over cultureel ondernemen van initiatiefnemer Irmgard Bomers, heeft zich organisch ontwikkeld tot een nieuwe manier om je werk te organiseren. Onder het motto natuurlijk werken wordt een WIN WIN WIN werkstijl mogelijk waarin permanent ruimte is voor ‘een leven lang ontwikkelen’. WIN faciliteert daarbij het informeel leren in de praktijk.

Een pioniers organisatie

De not for profitorganisatie van WIN bestaat uit een kernteam van zo’n 50 smaakmakers en 2500 enthousiastelingen in het land.

We willen een zwermorganisatie zijn, maar daarvoor is nog geen blauwdruk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt, gewoon door zelf de WIN WIN WIN formule toe te passen. We hechten veel waarde aan practice what you preach. Door zelf het voorbeeld te geven zijn we een inspiratiebron voor anderen.

Ons doel

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt, waarin werk is voor iedereen die wil werken en mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, opleiding of CV. Onder werk verstaan we activiteiten die je onderneemt voor anderen en waarvoor je wordt beloond in geld of natura.

Visie op de toekomst van werk

Mensen maken het verschil. Nu én in de toekomst. Er is werk genoeg. Het wordt alleen steeds minder in de vorm van vaste banen aangeboden, omdat veranderingen steeds sneller gaan. Het vraagt om een andere manier van het organiseren van werk. Als Nederland zich sterk maakt voor sociale en technologische innovatie dan kunnen we koploper worden van de nieuwe economie. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn de daarvoor de sleutelwoorden, op individueel en organisatieniveau.

Een integrale WIN WIN WIN benadering leidt tot:

  • Economische WINst: stijging van de productiviteit tot 30% door technologische innovatie
  • Maatschappelijke WINst: een sociaal zekerheidsstelsel naar analogie van de zorgverzekering
  • Persoonlijke WINst: ruimte voor passie, compassie en creativiteit in het werk

Als de productiviteit en gezondheid in Nederland met slechts één procent verbetert dan levert dat de schatkist jaarlijks 9 miljard Euro op. De integrale benadering schept ruimte voor een flexibele, innovatieve en slagvaardige werkstructuur die voor alle werkenden aantrekkelijk is. Voor iedereen die wil is het dan mogelijk om in minder tijd het inkomen te verdienen.

Doorbraak mogelijk

Met onze missie sluiten we aan bij de doelstelling van MVO Nederland. Hun ambitie is om Nederland in 2020 koploper te laten zijn op het gebied van een inclusieve en duurzame economie. Het kabinet zet in op een circulaire economie in 2050.

Samen bereik je meer

Iedereen die zich aansluit bij WIN draagt bij aan het realiseren van de missie. WIN werkt daarnaast met partners die, ieder vanuit een eigen invalshoek, ook werken aan een toekomst waarin het werk op een andere manier is georganiseerd. Met elkaar vergroten we de kans dat de benodigde kritische massa wordt bereikt om een kanteling in de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. We gaan net zo lang door totdat werken in netwerken vanzelfsprekend is, net zoals uitzendwerk of detacheringswerk. Een manier van werken die in praktijk is ontstaan, omdat de wereld om ons heen verandert.

Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier

Auteur: Irmgard Bomers, 1e druk maart 2013, gebonden, 48 pagina’s f.c. ISBN 9789082102208

Een persoonlijk verhaal over de zoektocht naar uitdaging in je werk. Een zoektocht die heeft geleid tot het WIN Concept.

De praktijkervaring met werken in netwerken is vertaald naar 10 principes. De principes leiden in samenhang met elkaar tot een verandering in werkstijl die past in deze tijd en toepasbaar is in elke werksituatie. Met werk én werkplezier tot resultaat.

Prijs € 20,- (incl. BTW en gratis verzendkosten) – kopen

Natuurlijk Werken

Auteur: Irmgard Bomers, 1e druk maart 2015, gebonden, 48 pagina’s f.c. ISBN 9789082102215

Er zijn mensen die in deze tijd geen last lijken te hebben van de vele veranderingen. Wat is hun geheim? Wat doen zij anders? Het antwoord op deze vraag vind je in Natuurlijk Werken, de tien WIN Principes in praktijk. Actuele ontwikkelingen worden aangevuld met verhalen van smaakmakers die -bewust of onbewust- de principes van werken in netwerken in praktijk brengen. Gewone mensen die laten zien dat je idealisme en zakelijkheid in je werk kunt combineren.

Prijs € 20,- (incl. BTW en gratis verzendkosten) – kopen

Het e-boek Natuurlijk Werken ontvang je gratis als je aansluit bij de community van WIN.

WIN WIN WIN Lifehack voor je werk

Auteur: Irmgard Bomers, verschijnt 3e kwartaal 2019

Hoop, nieuwsgierigheid, angst en onzekerheid wisselen elkaar af als het gaat om ons werk. Met die onzekerheid worstelen we massaal. Dé oplossing bestaat niet, maar met behulp van de WIN WIN WIN Lifehack kom je een heel eind. Met als resultaat meer vertrouwen, meer tijd en genoeg geld om die dingen te doen die je belangrijk vindt. Nu én in de toekomst.

Prijs € 14,95  (incl. BTW en excl.€ 4 verzendkosten)

Het boek ontvang je gratis als smaakmaker van WIN WIN WIN Natuurlijk Werken.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha