Over WIN

Wat in 2011 is begonnen met een idee over cultureel ondernemen van Irmgard Bomers is organisch ontwikkeld tot een ecosysteem voor duurzaam werken. De winwinwin aanpak is geschikt voor iedereen die betekenisvol wil werken: jong en oud, werkend in loondienst, als ondernemer, zelfstandige, vrijwilliger of een combinatie daarvan. Ongeacht achtergrond, opleiding of leeftijd.

De kernwaarden verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid staan centraal.
De kleuren in het WIN Logo staan symbool voor een mensgerichte, creatieve en resultaatgerichte manier van werken.

Een ecosysteem voor de toekomst van werk

We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan. Met elkaar vinden we uit wat wel en blijven we onszelf ontwikkelen. We hechten veel waarde aan practice what you preach. Door zelf het voorbeeld te geven, proberen we een inspiratiebron voor anderen te zijn.

Missie

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een arbeidsmarkt, waarin werk is voor iedereen die wil werken en mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, opleiding of achtergrond.

Visie op de toekomst van werk

Steeds meer werk krijgt een tijdelijk karakter, omdat ontwikkelingen simpelweg te snel gaan. Hierdoor ontstaat in de praktijk een andere manier van werk organiseren (in netwerken), naast alle andere vormen. Dit leidt tot een win-win-win:
Persoonlijke WINst: meer passie, compassie en creativiteit in het werk
Maatschappelijke WINst: ruimte om te blijven ontwikkelen
Economische WINst: hogere productiviteit door technologische en sociale innovatie

Drievoudige waarde dus.

Samen kom je verder

Als we ons sterk maken voor sociale en technologische innovatie dan kan Nederland wereldwijd koploper worden van de nieuwe economie. Een economie waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan.

Met onze missie dragen we bij aan de doelstelling van MVO Nederland (koploper zijn op het gebied van een inclusieve en duurzame economie), het kabinet (een circulaire economie in 2050) en van de Sustainable Development Goals (waardig werk en economische bloei). Daarnaast ondersteunen we het werk van de Weconomics Foundation die pleit voor een duurzame welvaart door data gedreven te organiseren en de Werkvereniging, die opkomt voor de belangen van modern werkenden.

We gaan net zo lang door totdat werken in netwerken vanzelfsprekend is, een soortnaam passend in het rijtje uitzendwerk of detacheringswerk: Een ondernemende manier van werk organiseren van, voor en door mensen die laten zien dat je idealisme en zakelijkheid kunt combineren.

Wil je meer weten?

Bel 06-26146446
of
meld je aan via onderstaande knop

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha