De WIN Werk(t)rede #7

1 september 2020

“Thuiswerken is een recht”

Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t)rede met suggesties om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Leden van de Staten Generaal.

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds meer tijdelijk werk, meer jongeren met een burn-out, veel mensen in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid is niet meer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen; daarvoor gaan de ontwikkelingen simpelweg te snel. Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling om zo de employabiliteit te vergroten. De regering wil om- en bijscholing stimuleren.

De toekomst van werk is nu

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat iedereen die wil werken aan het werk is.

Thuiswerk van advies naar recht

De regering gaat het thuiswerken verder stimuleren. Onze Coronamaatregelen hebben aangetoond dat gedeeltelijk thuiswerken veel voordelen heeft. Je bent flexibeler en productiever, het is goed voor de werk & privébalans, het scheelt reistijd, het betekent minder druk op openbaar vervoer en het wegennet en het is ook nog eens beter voor het milieu. Niettemin hebben veel werkenden de neiging thuis meer uren te werken dan wenselijk is en zijn er nog talloze werkgevers die thuiswerken niet toestaan. Daarom steunt de regering het in het parlement in voorbereiding zijnde initiatiefwetsontwerp ‘Recht op thuiswerken’ met als doel om van twee dagen per week thuiswerken een wettelijk recht te maken. In de wetsontwerp wordt tevens vastgelegd dat een thuiswerkdag bestaat uit vijf werkuren. Iedere werkende (in loondienst of zelfstandig werkend) ontvangt vanaf de inwerkingtreding van de wet van de overheid standaard een compensatie voor 2x3 uur per week. Hierdoor gaan de loonkosten voor werkgevers omlaag en ontstaat er voor werkenden meer tijd voor om- en bijscholing, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit en het inkomen.

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en blogt over ontwikkelingen die de toekomst van werk raken. Op de 1e dinsdag in september pleit ze met een alternatieve troonrede voor structurele maatregelen die modernisering van de arbeidsmarkt stimuleren.

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha