WIN Werk(t) Kring

De WIN Werk(t) Kring is een open community met ondernemende mensen die zichzelf willen blijven ontwikkelen en bereid zijn hun kennis en (werk)ervaring te delen. We noemen ze smaakmakers. Het is een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk.

De bakermat van WIN is Den Haag, maar de ambitie is om in alle plaatsen met meer dan 100.000 inwoners actief worden. We groeien organisch op initiatief van smaakmakers. Op dit moment zijn er ruim 2000 smaakmakers in beeld.

Maandelijks zijn er WIN Werk(t)sessies, kleinschalige bijeenkomsten, gefaciliteerd door smaakmakers, om je te laten zien en ervaren hoe je zelf werken in netwerken kunt toepassen in je eigen werksituatie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten zien hoe het anders kan.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha