WIN Werk(t) Kring

Een open community met ondernemende mensen die zichzelf willen blijven ontwikkelen en bereid zijn hun kennis en (werk)ervaring te delen. Het is een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk.

We groeien organisch en zien elkaar als informele collega’s.

Maandelijks zijn er WIN Werksessies, kleinschalige inspiratiebijeenkomsten, om je te laten zien en ervaren hoe je zelf werken in netwerken kunt toepassen in je eigen werksituatie. Zie de agenda voor de data. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten zien hoe het anders kan. Op dit moment zijn we met ca. 2.000 collega’s.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha