De WIN Werk(t)rede #9

6 september 2022

“Investeren in toekomsttijd”

WIN (werken in netwerken) publiceert voor de 9e keer op de 1e dinsdag in september een alternatieve troonrede met baanbrekende voorstellen voor een duurzame arbeidsmarkt.

 

Leden van de Staten Generaal

 

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. Vraag & aanbod op de arbeidsmarkt sluiten steeds minder op elkaar aan. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen verlangen naar meer of ander werk. Hoe kan dat? De manier waarop wij ons werk organiseren past simpelweg niet meer in deze tijd. Het sluit niet meer aan op de toenemende behoefte aan autonomie. Bovendien zijn de grenzen bereikt van een systeem waarin economische groei boven alles gaat. De planeet is op, net als veel mensen¹. Het gevolg is een opeenstapeling van crisissen, meer jongeren met een burn-out, hoog ziekteverzuim vooral in de zorg en onderwijs en een groeiend aantal burgers dat niet meer rond kan komen. Het is tijd voor een systeemverandering.

 

Nieuw perspectief op werk

 

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. De sectorale indeling maakt overstappen lastig. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Mensen die wel kiezen voor eigen ondernemerschap kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheid, ook al zouden ze daaraan willen meebetalen. Dit zorgt voor een tweedeling die ongewenst is. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg om de opeenstapeling van crisissen het hoofd te bieden. De regering slaagt er niet om om met de traditionele overlegpartners tot een oplossing te komen² en gaat daarom de burgers mobiliseren.

 

Werken aan de toekomst

 

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als iedere burger tijd gaat investeren in de toekomst. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Met een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. De regering gaat daarom toekomsttijd³ agenderen.

 

Een miljard uur toekomsttijd

Als alle burgers van 15-75 jaar per week één uur tijd anders besteden (bijvoorbeeld door minder op de mobiel te kijken) dan creëren we met elkaar een astronomische hoeveelheid tijd. Die tijd gaan we collectief als duurzame toekomsttijd agenderen en er in investeren. Daarmee wordt het begrip onderwerp van gesprek op verjaardagsfeestjes en bij de koffieautomaat. “Wat doe jij met je toekomsttijd?”

Met deze simpele vraag zetten we elkaar als samenleving in beweging, wordt de verbeelding geprikkeld en zetten we niemand buitenspel. Het biedt iedereen ruimte om er invulling aan te geven, privé of tijdens het werk. Aan creativiteit en mogelijkheden geen gebrek: van een uur wandelen in de natuur, het isoleren van je huis, meer leren over duurzaamheid tot afval suppen in je wijk. Het gaat niet zozeer om wat er gebeurt, maar dát er iets gebeurt, op grote schaal.

Daarmee komt een enorme beweging op gang en zetten we met elkaar een systeemverandering in gang waarin niet langer markt en winstmaximalisatie, maar gemeenschappen en de aarde centraal staan (people, planet én profit). Als spin-off hiervan zal ook de arbeidsmarkt verduurzamen.

Voor meer informatie:

Irmgard Bomers 06-26146446

¹ Citaat van Kees Klomp
² SER Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
³ Meta Knol introduceerde dit begrip

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha