De WIN Werk(t)rede #6

3 september 2019

“Bewegen belonen”

Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t)rede met suggesties om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Leden van de Staten Generaal.

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds meer tijdelijk werk, meer jongeren met een burn-out, veel mensen in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid is niet langer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen. Ook niet in een groeiende economie; daarvoor gaan de veranderingen simpelweg te snel. Dit vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling en scholing. Die vernieuwing gaat de overheid stimuleren.

De toekomst van werk is nu

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Een land dat geen grondstoffen verspilt en ook geen talent. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin mensen hun talenten naar vermogen inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding of leeftijd. Een arbeidsmarkt bovendien waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, en om kennis en ervaring te delen. Laten we daarom iedereen mobiliseren om hier werk te maken.

Bonus voor wie beweegt

De regering gaat burgers bij deze ontwikkeling financieel steunen. Omdat de rente op Nederlandse staatsobligaties negatief is (en geld lenen voor de overheid geen geld meer kost) gaat het kabinet tientallen miljarden euro’s ophalen. Dat geld komt in een fonds waarvan een derde deel wordt gereserveerd voor burgers die eigenaarschap tonen en initiatieven nemen die de nieuwe economie stimuleren: een economie waar welvaart en welzijn hand in hand gaan.

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en blogt over ontwikkelingen die haar werk raken. Op de 1e dinsdag in september pleit ze met een alternatieve troonrede voor structurele maatregelen die modernisering van de arbeidsmarkt stimuleren.

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha