De WIN Werk(t) Rede #4

6 september 2017

“Een leven lang ontwikkelen”

Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t) Rede met suggesties om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen.

Leden van de Staten Generaal.

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd is. Steeds minder vaste banen, meer jongeren met een burn-out, veel mensen in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid is niet meer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen. Ook niet in een groeiende economie; daarvoor gaan de ontwikkelingen simpelweg te snel. Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. De overheid gaat de ontwikkeling stimuleren.

De toekomst van werk is nu

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is.

Vaardigheden ontwikkelen

Komend jaar zet de overheid een belangrijke stap in het faciliteren van een leven lang ontwikkelen. Mijn Overheid wordt vervangen door een nieuw digitaal platform dat een leven lang ontwikkelen ondersteunt. Alle overheidsdiensten maken gebruik van het platform en later kunnen ook diensten in de publieke sector aanhaken. Denk aan onderwijs en bibliotheken. Voor elke  handeling via het platform wordt de burger financieel beloond. In eerste instantie zal het gaan om een verlaging van de belasting. Gemiddeld zo’n drieduizend Euro per huishouden. In de toekomst wordt het mogelijkheid om er ook premies mee te verdienen. Met het platform stimuleert de overheid de ontwikkeling van digitale vaardigheden en worden burgers daarvoor beloond. Uiteraard worden op het platform gratis digitale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken). Iedere maand blogt ze over ontwikkelingen die haar werk raken en op de 1e dinsdag in september pleit ze met een alternatieve troonrede voor structurele maatregelen. 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha