Goed Werk #2

1 december 2018

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft het 100-jarig bestaan aangegrepen om samen met experts en burgers de toekomst van werk te verkennen. Vanaf april zijn er in het land dialoogsessies georganiseerd en heeft er een online consultatie plaatsgevonden.

Aan de bijeenkomsten hebben smaakmakers Pauline Geldhof, Jaap Luikenaar en Irmgard Bomers deelgenomen. Het eindrapport is aangeboden aan DG’s Bernard ter Haar en Gert-Jan Buitendijk.

Download het SZW Dialoograpport Goed Werk.

Wat is werk?

De inbreng van smaakmakers is goed herkenbaar in het rapport o.a. doordat ‘onze’ definitie van werk is opgenomen: een activiteit die je onderneemt voor anderen en die gewaardeerd wordt in geld of natura. Dat was het doel dat vooraf met elkaar was afgesproken en het is dan ook mooi om te zien dat het resultaat heeft opgeleverd. In de WIN Werk(t) Rede wordt ook aandacht besteed aan het belang van een definitie van werk die past in deze tijd.

Werk herverdelen

De bijdrage van smaakmakers aan Goed Werk is nog versterkt, omdat Irmgard Bomers in de gelegenheid is gesteld om haar deelname toe te lichten voor Sozavox, het blad voor medewerkers van Sociale Zaken.

“Ik heb deelgenomen omdat ik het een goed initiatief van SZW vond om  de mening van betrokken mensen te horen. Ik heb erop gewezen dat veel talent van mensen (met en zonder betaald werk) niet wordt benut. Daar is met het oog op de toekomst van werk heel veel winst te behalen. Mensen zouden meer ruimte moeten krijgen voor ontwikkeling, zodat ze bijvoorbeeld vier uur per week kunnen besteden aan informeel leren. Daar is voldoende tijd voor als het talent beter wordt benut. Op weg dus naar een betere herverdeling van werk, een combinatie van betaald en maatschappelijk werk, zo zie ik de toekomst van werk. Het zou mooi zijn als SZW initiatief ontplooi om dat te ondersteunen.”

Goed Werk #2

Het is van belang dat het rapport niet in de la verdwijnt en er een vervolg komt, waar niet alleen experts bij betrokken zijn. Minister Koolmees heeft op de SZW netwerkdag het rapport besproken met de ‘usual suspects’ en ondertussen een commissie Regulering (ipv herverdeling:)) benoemd. Gezien de samenstelling is daar weinig vernieuwing van te verwachten.

Daarom is het voornemen om in 2019 vanuit WIN proeven te starten onder de noemer van Goed Werk #2 met het faciliteren van informeel leren in afdelingen/organisaties/bedrijven. Hier is alleen goede wil voor nodig. Als je interesse hebt om mee te doen met je afdeling/bedrijf/organisatie stuur dan een mailtje naar contact@werkeninnetwerken.nl

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha