Eigen kracht als samenkracht

Eigen kracht als samenkracht

Sophie Hospers van Movisie heeft een essay geschreven over de veranderende werkelijkheid voor gemeenten en wijkteams rond wijkgericht werken. Ze schrijft: het is een begin, en nadrukkelijk bedoeld als aanzet tot een voortgaande en verdiepende dialoog over de vraag wat...
Ecosystemen van werk in de stad

Ecosystemen van werk in de stad

Wonen en werken raken steeds meer verweven met elkaar. Thuiswerken biedt voordelen, maar is niet zaligmakend. Deze ontwikkeling zet de vraag naar betaalbare werkruimte nog meer onder druk. Met nieuwe concepten en nieuwe rollen kan de patstelling worden doorbroken...
Ministeries voor een Nieuwe Tijd

Ministeries voor een Nieuwe Tijd

Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties. Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere...
De betekeniseconomie komt in twee golven

De betekeniseconomie komt in twee golven

De grenzen van het systeem waarin economische groei boven alles gaat zijn bereikt. Overal ter wereld gaan de sociale en ecologische alarmbellen af. De planeet is op, net als de meeste mensen. Gelukkig lonkt er een alternatief. Sterker nog, volgens...
Van participatie naar mede-eigenaarschap

Van participatie naar mede-eigenaarschap

Sluit je aan bij het Pioniersnetwerk Open Overheid De samenleving verandert en daarmee verandert de rol van de overheid ook. Bij die maatschappelijke ontwikkelingen hoort een Open Overheid. Een overheid die met inwoners het gesprek aangaat en hen betrekt bij...
Doughnut Economics Action Lab

Doughnut Economics Action Lab

Met de lancering van het DEAL Community Platform zet Kate Raworth van de Donuteconomie een volgende stap om haar model in te zetten voor de transformatie naar de nieuwe economie. Via het platform krijg je toegang tot tools, stories,events, news updates and members...