Oh Omnicron

Oh Omnicron

Een brug naar welvaart, welzijn en welbevinden?   In lastige tijden komen humor en creativiteit bovendrijven. De werktitel van deze blog was enige tijd Kom nader, verwijzend naar de titel van een documentaire die ik onlangs zag. Ook Groepsimmuniteit avant la...
De WIN Werk(t)rede #8

De WIN Werk(t)rede #8

Sociale zekerheid voor elke werkende   WIN (werken in netwerken) publiceert voor de 8e keer op de 1e dinsdag in september een alternatieve troonrede met baanbrekende voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.   Leden van de Staten Generaal  ...
Een toekomstbestendige mini-stad

Een toekomstbestendige mini-stad

Ontwerp van een natuurrijke woon/werkomgeving Creatieve Nederlanders, die out-of-the box kunnen denken en zich niets aantrekken van bestaande systemen. Om te laten zien: zo zou het kunnen. Om het denken op te rekken. Zo’n creatieve woonpionier is Ming Chan. Omdat hij...
Wensen arbeidsmarkttransitie

Wensen arbeidsmarkttransitie

Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot...
Wat maakt werk waardevol

Wat maakt werk waardevol

.De waarde van werk is meer dan alleen het salaris. Waardevol werk geeft ritme, draagt bij aan gezondheid en helpt om mee te draaien in de samenleving. Maar hoe organiseer je waardevol werk? Deze vraag stond centraal tijdens het congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde...
Is ons arbeidsethos aan een update toe?

Is ons arbeidsethos aan een update toe?

MaatschapWij is er voor iedereen die wil helpen Nederland socialer, vitaler en duurzamer te maken. Freelance journalist Roanne van Baren schreef voor Maatschappij WIJ onderstaand artikel over een arbeidsethos dat niet meer past in deze tijd. We hebben het integraal...