Wensen arbeidsmarkttransitie

Wensen arbeidsmarkttransitie

Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot...
Wat maakt werk waardevol

Wat maakt werk waardevol

.De waarde van werk is meer dan alleen het salaris. Waardevol werk geeft ritme, draagt bij aan gezondheid en helpt om mee te draaien in de samenleving. Maar hoe organiseer je waardevol werk? Deze vraag stond centraal tijdens het congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde...
Is ons arbeidsethos aan een update toe?

Is ons arbeidsethos aan een update toe?

MaatschapWij is er voor iedereen die wil helpen Nederland socialer, vitaler en duurzamer te maken. Freelance journalist Roanne van Baren schreef voor Maatschappij WIJ onderstaand artikel over een arbeidsethos dat niet meer past in deze tijd. We hebben het integraal...
Eigen kracht als samenkracht

Eigen kracht als samenkracht

Sophie Hospers van Movisie heeft een essay geschreven over de veranderende werkelijkheid voor gemeenten en wijkteams rond wijkgericht werken. Ze schrijft: het is een begin, en nadrukkelijk bedoeld als aanzet tot een voortgaande en verdiepende dialoog over de vraag wat...
Ecosystemen van werk in de stad

Ecosystemen van werk in de stad

Wonen en werken raken steeds meer verweven met elkaar. Thuiswerken biedt voordelen, maar is niet zaligmakend. Deze ontwikkeling zet de vraag naar betaalbare werkruimte nog meer onder druk. Met nieuwe concepten en nieuwe rollen kan de patstelling worden doorbroken...
Ministeries voor een Nieuwe Tijd

Ministeries voor een Nieuwe Tijd

Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties. Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere...