De betekeniseconomie komt in twee golven

De betekeniseconomie komt in twee golven

De grenzen van het systeem waarin economische groei boven alles gaat zijn bereikt. Overal ter wereld gaan de sociale en ecologische alarmbellen af. De planeet is op, net als de meeste mensen. Gelukkig lonkt er een alternatief. Sterker nog, volgens...
Van participatie naar mede-eigenaarschap

Van participatie naar mede-eigenaarschap

Sluit je aan bij het Pioniersnetwerk Open Overheid De samenleving verandert en daarmee verandert de rol van de overheid ook. Bij die maatschappelijke ontwikkelingen hoort een Open Overheid. Een overheid die met inwoners het gesprek aangaat en hen betrekt bij...
Doughnut Economics Action Lab

Doughnut Economics Action Lab

Met de lancering van het DEAL Community Platform zet Kate Raworth van de Donuteconomie een volgende stap om haar model in te zetten voor de transformatie naar de nieuwe economie. Via het platform krijg je toegang tot tools, stories,events, news updates and members...
Het nieuwe werken 2020

Het nieuwe werken 2020

Jan Rotmans laat geen kans onbenut om de noodzaak van een transitie naar een nieuwe economie te benadrukken. We leven in een veranderend tijdperk (in plaats van een tijdperk van een verandering) is een veel geciteerde uitspraak van hem. In de korte films hieronder...
De WIN Werk(t)rede #7

De WIN Werk(t)rede #7

“Thuiswerken is een recht” Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t)rede met suggesties om de arbeidsmarkt te moderniseren. Leden van de Staten Generaal. Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op...
Gebruik van netwerken door studenten

Gebruik van netwerken door studenten

WIN trekt met haar activiteiten weinig Nederlandse studenten met een migratieachtergrond (NSMA) aan en heeft de wens om hier iets aan te doen. Deze opdracht heeft Sylvester Barbolino voor zijn afstuderen aan Hogeschool Inholland gebruikt om onderzoek te doen naar het...