Ministeries voor een Nieuwe Tijd

1 februari 2021

Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties.

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg terug is er niet, maar welk pad ligt nu voor ons? Dit boek geeft een verzameling van doordachte en speelse vooruitzichten, met een heldere rode draad: JIJ!

Deskundigen uit alle hoeken van de samenleving laten zien hoe we die vooruitzichten kunnen realiseren, met nieuwe ministeries die passen bij de behoeften van nu en verder gaan dan de wereld van overmorgen. Ministeries die op het eerste gezicht verschillend lijken, maar veel met elkaar gemeen hebben. Door oog en oor te hebben voor elkaar, door veel meer open te staan voor de menselijke maat en onze innerlijke waarden bewust te omarmen, zijn we in staat het samen te rooien. De voorstellen in Ministeries voor de Nieuwe Tijd zijn concreet en haalbaar. Door te investeren in zaken die dichtbij onszelf liggen, verdwijnen schadeposten die anders ‘vanzelf’ zouden ontstaan. En de menselijke winst is onbetaalbaar! Dit boek biedt handelingsperspectief voor iedereen. Een must voor jou dus!

Ministeries voor de Nieuwe Tijd is een initiatief van Petra Hiemstra. Voor de eerste 10 smaakmakers die reageren stelt WIN een gratis exemplaar beschikbaar.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha