Wensen arbeidsmarkttransitie

9 juli 2021

Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering.

Naar meer waarde en meer werk

Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie, die vier systemische stappen vereist:

(1) De brede waarde van werk moet uitgangspunt worden;
(2) De maatschappelijke baten van werk dienen beter inzichtelijk te worden gemaakt;
(3) De arbeidsmarkt moet meerdere vaarwegen krijgen naar zinvol werk en
(4) De menselijke maat en het (er)kennen van talent zijn cruciaal. Daarnaast moeten ook de regels op de arbeidsmarkt worden aangepast.

Dit zijn de conclusies van het whitepaper De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde en meer werk, geschreven door Ton Wilthagen en Marieke Stolp.

Download de publicatie

Maak je eigen werk

Ruim een jaar geleden hebben een aantal smaakmakers in de aanloop naar dit whitepaper deze aanbevelingen opgesteld voor Ton Wilthagen. Mooi om te zien dat de essentie daarvan is terug te zien. Vanuit de WIN Werkkringen in Amsterdam en Voorburg worden onder de noemer Maak je eigen werk concrete stappen gezet om de aanbevelingen in praktijk te brengen.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha