Toekomsttijd | Floreren met RPG’s

16 mei 2023

Heerlijk dat er zoveel bevlogen mensen zijn. Katie Jansen (1993) is een van. Zij pitchte nog geen jaar geleden op een filosofieavond voor jongeren haar idee om veel meer te doen met het bewustzijn dat er in essentie overvloed is en dat we als mens in verbinding staan met alles wat leeft.

Dat bracht een nieuwe beweging op gang die zichzelf als doel heeft gesteld om ecosystemen te laten floreren. In januari 2023 werd de Agenda 2029 gelanceerd met 16 RPG’s, de “realiseer het potentieel’’ doelen die ervoor zorgen dat de mensen (people) hun vleugels kunnen uitslaan en de natuur (planet) mag floreren. Wie wil dat niet?

Logisch nadenken

Katie: “Ik merkte dat veel fantastische oplossingen er al zijn, maar dat die niet worden toegepast omdat het legitieme streven er niet is. Een voorbeeld: er zijn prachtige lespakketten om kinderen te helpen zich te ontwikkelen, volledig in hun kracht te gaan staan. Maar, het doel is nu dat kinderen onderwezen worden. Agenda 2029 heeft als doel dat kinderen zich ontwikkelen. Onderwijs is dan dienstbaar aan deze ontwikkeling. De prachtige modules over zelfontwikkeling kunnen dan geïntegreerd worden in het onderwijs. Hetzelfde geldt voor de planeet. Ik ben in eco-dorpen geweest in Europa. Er bestaat prachtige kennis over hoe je gedegradeerde grond weer volledig kan laten floreren. Met de juiste ecosysteem restauratie technieken. Echter, het doel is nu niet floreren, maar het doel is in stand houden (in sustainability zit het woord sustainen, wat in stand houden betekent). Dus nemen wij als doel het ten volste laten floreren van ecosytemen. Dan kan de prachtige kennis die wij mensen hebben, ingezet worden.”
Op deze manier heeft Katie met een denktank, bestaande uit een zevental jong volwassenen tussen de twintig en dertig, 16 doelen (RPG’s) geformuleerd voor 2029. De vergelijking met de 17 SDG’s ligt voor de hand.

Relatie met de SDG’s

De Sustainable Development Goals voor een betere en duurzame wereld in 2030 zijn in 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. Halverwege zijn er zorgen of de doelen worden gehaald. Katie: “Er is geen contact met SDG’s en we profileren ons ook niet expliciet als alternatief. Qua vorm denken wij dat de verandering van onderop mag komen. We beschouwen onszelf als een bottom-up initiatief. We zien de mens immers als een in essentie krachtig wezen, wat zichzelf kan organiseren. SDG denkt meer vanuit top-down om de doelen te behalen.”
De financiering om de SDG’s te realiseren komt uit verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan belastinggelden, handel en investeringen, ontwikkelingshulp, bijdragen van bedrijven en filantropie. Hoe zit het met de financiering van de RPG’s?

Volop in ontwikkeling

Katie: “We werken nu met donaties. Dit is lijn met RPG 9: de Gevonomie. We hebben laatst ook ons eerste betaalde event gehad dat goed is verlopen. We hebben nu drie events totaal gehad waarvoor steeds gratis ruimtes beschikbaar werden gesteld. Ook vanuit de Gevonomie. We kijken nog naar andere geldstromen, o.a. een (vrienden)lidmaatschap.
Verder zitten we te denken aan een kaart van NL waar mensen hun initiatief op kunnen zetten, met stipjes in kleuren van de RPG’s. Dus als jij bijvoorbeeld een mooi initiatief hebt (bottom-up dus) over zelfontwikkeling in Groningen, dan komt er een roze stipje op de kaart. Als je het aanklikt krijg je meer informatie. Nog volop ontwikkelingen dus.”

Samenhang zien biedt kansen

Het is mooi om te zien hoeveel er in korte tijd al tot stand is gekomen. Persoonlijk ben ik ook blij met RPG 8  –  voor iedereen de mogelijkheid om in 2029 zingevend en waarde creërend werk te doen. Die RPG kan wat mij betreft al ingekleurd worden. In de WIN proeftuin voor de toekomst van werk is eind 2018 namelijk al bedacht dat je dit nu al kunt realiseren door breder naar werk te kijken. De economie zou instorten als morgen iedereen stopt met vrijwilligers- en huishoudelijk werk. Hier is op dit moment veel aandacht voor in de media, oa door Lynn Berger. Het inzicht dat een ecosysteem voor duurzaam werken bestaat uit een combi van huis-, vrijwilligers- en betaald werk volgde in 2020. In dat verband zijn ook de Inner Development Goal’s interessant. De IDG’s benadrukken de innerlijke ontwikkeling, die immers net zo belangrijk is voor een florerend ecosysteem.

Kritisch ben ik als het om de zakelijke kant van de RPG’s gaat. In de afgelopen jaren heb ik heel veel initiatieven zien sneuvelen, simpelweg omdat de betrokkenen (people) om te kunnen floreren brood op de plank nodig hebben. Mijn ervaring is ook dat juist de mensen die begaan zijn met people en planet zelf niet veel geld te besteden hebben. Kortom, een florerend ecosysteem creëer je niet zonder aandacht voor profit.
Met dat in het achterhoofd zou het helemaal niet zo gek zijn om de RPG’s als een marktinitiatief te positioneren en voor financiering aan te kloppen bij bedrijven en organisaties die MVO serieus nemen. Ook werkenden in loondienst kunnen aan hun baas vragen of ze hier tijd aan mogen besteden. Dit levert drievoudige waarde op voor alle betrokkenen: sociaal, ecologisch én economisch. Samenvattend dragen de RPG’s (markt) dan, met de SDG’s (overheid) en de IDG’s (individu) bij aan een florerend ecosysteem. Ik hoop dat de handschoen wordt opgepakt.

Irmgard Bomers is schrijver van de WIN Trilogie over de toekomst van werk en publiceert elk jaar de WIN Werk(t)rede voor een duurzame arbeidsmarkt. In de laatste editie roept ze iedereen op om één uur in de week te besteden aan #toekomsttijd. Dit is een blog in haar serie over werken in een veranderend tijdperk.

 

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha