Toekomsttijd | Lokaal sociaal betalen

8 juni 2023

Elkaar rijker maken

Dat is de belofte die de initiatiefnemers van 2Ping doen aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de G-buurt van Amsterdam Zuidoost. Rijk in een nieuwe betekenis welteverstaan. 2Ping is niet het zoveelste lokale geldinitiatief, maar een experiment met een lange termijnvisie voor een rechtvaardige economie die zorgt voor mens en natuur.

Deze community in Amsterdam Zuidoost loopt daarmee voor de troepen uit. In de week van de softlaunch van 2Ping kwam namelijk dit onderzoeksrapport uit waarin staat: Door wijk- en buurtinitiatieven en actieve burgers en ondernemingen zeggenschap te geven, wordt het draagvlak voor de transitie vergroot en voelen mensen zich meer verantwoordelijk. Dit mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant versnelt de transitie en wordt zij succesvoller door meer draagvlak. Aan de andere kant nemen ook het sociaal, cultureel en persoonlijk kapitaal van een grote groep burgers toe. Hierdoor kan een opwaartse spiraal naar een rechtvaardige, circulaire samenleving ontstaan. 

Drie jaar onderweg

Initiatiefnemers Maartje Bos, Doede Simonides en Elisabeth Werter werken hier al een aantal jaar aan door de filosofie van WIN toe te passen in hun eigen werk en leven. Ze laten zien dat er dan ruimte ontstaat om experimenten als dit organisch te laten groeien en lokaal talent aan te trekken. Ze hebben inmiddels het vertrouwen van bewoners en ondernemers in de buurt, van het stadsdeelbestuur en van Community Wealth Building. De ontwikkeling van 2Ping is midden in Coronatijd gestart met online meetings en een Hackaton met mensen uit de buurt. In oktober 2022 werd al een hoogtepunt bereikt met de ondertekening van de DonutDeal Lokaal geld. Daarmee werd verbinding gelegd op bestuurlijk niveau in Amsterdam, maar ook met wetenschappelijke instituten als AMS en DRIFT die allemaal werken aan een economie binnen de grenzen die onze planeet aankan en die hand in hand gaat met kwaliteit van leven. Think global; act local. 

Wat maakt het verschil?

Het is niet alleen de verbondenheid aan een hoger doel: het creëren van een rechtvaardige samenleving, maar ook het inzicht dat een ecosysteem gaat werken als burgers, markt en overheid bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijk doel. In dit geval: elkaar rijker maken in Zuidoost. Doede zegt hierover: “We zoeken naar ‘rijk zijn’ in een nieuwe betekenis. Niet zoals in de oude economie ‘rijk’ in de zin van een individuele succes. Of dat we een rijk land zijn, maar met het negeren van de ongelijke verdeling of verarming van onze natuurlijke hulpbronnen. Wij richten ons op rijkdom van de wereld om ons heen, waarvan wij allen deel uitmaken. Het gaat ons erom onze omgeving rijker en veerkrachtiger te maken, te zorgen dat iedereen in zijn basis-levensbehoeften kan blijven voorzien. Dat richt zich op de samenleving (binnenkant van de donut) en de natuurlijke bronnen (de buitenkant van de donut).

2Ping is daarvoor het middel; een ecosysteem dat zichzelf in stand kan houden. Het geeft de deelnemers de mogelijkheid elkaar te belonen voor werk dat de buurt ten goede komt en de ‘pings’ ook daar te besteden (1 Ping = 1 EUR), zoals bij het buurtcafé en de buurtsupermarkt. Evenwaardigheid tussen betrokkenen en zeggenschap is daarbij cruciaal. Voor 2Ping is een coöperatieve vorm gekozen zonder winstoogmerk: Sociaal Coöperatief Lokaal Geld. Op 6 juni was de eerste ALV een feit, werd de website gelanceerd en de eerste leden van de coöperatie ingeschreven. Zij gaan de 2Ping-app en de werking daarvan testen, waarna in het najaar de officiële introductie volgt.

Een volgende stap

Dit is belangrijk omdat 2Ping natuurlijk pas een succes is als het overal in de wijk wordt gebruikt en zonder subsidie kan draaien. Iedereen die bij de softlaunch was twijfelt daar niet aan. Het was een feest om te zien hoeveel talent er bij elkaar is gekomen. Iedereen straalde: van de ontwerper van het 2Ping logo (Evita), de app ontwikkelaar (André), de ICT consultant (Joshua) tot de fotograaf (Paco). Er was volop interactie tussen de aanwezigen, de initiatiefnemers en de panelleden (bewoner Ria Braaf, ondernemer Ramon Li, wetenschapper Hans Poolman en Stadsdeelbestuurder Raoul White). Tal van suggesties werden gedaan om 2Ping tot een succes te maken.

Triple-up?

Zoals gezegd is 2Ping slechts het middel waarmee de community hoopt te laten zien dat het lukt om met de win-win-win aanpak een opwaartse spiraal in gang te zetten waar people/burgers, planet/overheid en profit/markt van profiteren. De initiatiefnemers geloven erin dat je op deze manier elkaar rijker kunt maken. Ze benadrukken echter ook hoe belangrijk het is om bescheiden te blijven, kleine stappen te zetten en te leren van fouten die ongetwijfeld gemaakt gaan worden. Het is fijn dat ze, wat dat laatste betreft, kunnen rekenen op de steun van de stadsdeelbestuur. Durf fouten te maken, zegt Raoul.

Meer info: 2Ping – Sociaal Lokaal Betalen

Irmgard Bomers is schrijver van de WIN Trilogie over de toekomst van werk en publiceert elk jaar de WIN Werk(t)rede voor een duurzame arbeidsmarkt. In de editie van 2022 roept ze iedereen op om één uur in de week te besteden aan #toekomsttijd. Dit is een blog in haar serie over werken in en aan een veranderend tijdperk.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha