WIN Werkt krijgt functie als incubator

1 oktober 2021

Een initiatief vanuit de WIN Werkkring Amsterdam uit 2019 leidt tot de oprichting van de stichting WIN Werkt. Het doel is smaakmakers juridisch een veilige omgeving te bieden en te faciliteren in de doorontwikkeling van hun initiatieven tot succesvolle ondernemingen. Ook de trainingen, gebaseerd op de WIN methode (IK, WIJ, IK&WIJ) worden in de stichting ondergebracht.

Een Fieldlab als start

In 2019 deed WIN WERKT Amsterdam samen met Stichting Grubbehoeve mee met de Challenge Ondernemend Participeren. De challenge werd georganiseerd door het gelijknamige fieldlab vanuit de Wijk (Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat Management van Cultuurverandering & Urban management) en de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam. Het fieldlab was in het leven geroepen om diverse buurtinitiatieven kennis te laten nemen van Ondernemend Participeren vanuit de wijk en te leren van de ‘best practices’ elders in Nederland. Daarna mochten deze buurtinitiatieven een voorstel indienen over hoe zij in 2020 Ondernemend Participeren in hun programma zouden willen opnemen. Smaakmakers uit de WIN Werkkring hebben aan deze challenge meegedaan en de stimuleringsprijs van € 1.000, – euro gewonnen als tegemoetkoming in de kosten. Daaruit zijn twee trainingen ontwikkeld, waar in 2020 en 2021 verschillende wijkbewoners aan hebben meegedaan. Het resultaat daarvan zie je in deze film.

Nu een veilige omgeving om door te groeien

Om de continuïteit te borgen wordt in oktober 2021 de stichting WIN Werkt opgericht. Hiermee wordt het mogelijk om de deelnemers verdere individuele steun te geven en de juridische mogelijkheid (veilige omgeving) om daadwerkelijk hun initiatieven te laten groeien. Met de stichting kunnen proeftuinen (initiatieven) worden gestart in de vorm van een incubator. De stichting fungeert als een organisatie die een (incubatie-) proces faciliteert om de ontwikkeling naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken. Dit gebeurt met de inzet van een geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk,  kapitaal, subsidie etcetera.

De trainingen worden ook in deze stichting ondergebracht, zodat deze verder doorontwikkeld en vaker uitgevoerd kunnen worden. Met concept nemen de kandidaten eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. De stichting werkt integraal, omdat zowel ondernemers (ZZP-Café Hartje Bijlmer), het stadsdeel Zuidoost, WPI en sociale initiatieven meewerken en participeren. De stichting streeft een combinatie van sociale én economische doelen na, zowel voor de kandidaten als voor de buurt. Uiteraard is dit alles gebaseerd op de methode van WIN (werken in netwerken): IK – WIJ – IK&WIJ.

Op dit moment is de vorming van het stichtingsbestuur en het opstellen van de statuten in volle gang. Het logo is al klaar. Heb je vragen of wil je zelf een proeftuin starten, neem dan contact op met Elisabeth Werter, de drijvende kracht achter het initiatief. Maandelijks organiseert ze tevens verschillende WIN Werksessies. Kijk hiervoor op de agenda.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha