Elisabeth Werter – smaakmaker in Amsterdam

3 september 2016

Elisabeth Werter is fellow bij de Weconomics foundation en internationaal zaken adviseur, mentor en coach. Als EU ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap stimuleert ze leiderschap. Ze heeft lang in Griekenland gewoond en gewerkt als ondernemer en consultant. Sinds een aantal jaar is ze terug in Nederland en werkt ze vanuit Amsterdam als businessinnovation coach en adviseur in het sociaal domein.

Verschillende rollen

Naast al die rollen faciliteert ze ook de WIN Werkt Inspiratiesessies in Amsterdam, is ze initiatiefnemer van Maak je eigen werk en heeft ze als spin-off daarvan de stichting WIN Werkt opgericht. De wijze waarop Elisabeth haar werk organiseert is een voorbeeld van werken in de nieuwe economie. Het is grenzeloos, beperkt zich niet tot één functie en is ingegeven door een zakelijke én maatschappelijke drive. De verschillende rollen versterken elkaar, waardoor het werk niet opstapelt, maar een organisch geheel vormt. Een smaakmaker mét een verhaal!

Nederland bakermat voor de nieuwe economie

Het verhaal van Elisabeth draait om haar geloof dat Nederland de bakermat is voor de nieuwe economie. Op het Impact Investment Congres ontmoette ze een Afrikaanse student die om die reden zijn PhD Innovation Studies in Nederland doet. Tijdens een conferentie over de Commons Collaborative Economy in Amsterdam vertelden buitenlandse gasten haar dat Nederland koploper is op dit gebied. In de nieuwe economie draait het om veel meer dan inkomen verdienen en winst maken. Aan haar besluit om zich weer in Nederland te vestigen liggen echter puur economische redenen ten grondslag. Als consultant was er voor haar geen business meer in Griekenland.

Paradoxaal?

“Het doet mij pijn om te zien wat er in Griekenland is gebeurd. Hoe de middenklasse naar de armoedegrens is gebracht. Dat is niet de schuld van Europa. In mijn ogen zijn de banken daarvoor verantwoordelijk. Zij manipuleren de valuta en aandelenmarkt. De Grieken hebben door hun historie een enorme flexibiliteit en doorzettingsvermogen ontwikkeld in het creëren van nieuwe mogelijkheden.

Europa als achtertuin

Europa is mijn achtertuin en mijn hele denken is Europees georiënteerd. Ik ben een Europees burger en voel mij niet eerst Nederlander of Griek. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat Europa ons zowel op economisch als sociaal gebied veel voordelen brengt. Hoe paradoxaal dat wellicht ook klinkt, omdat de economische situatie in Griekenland er toe heeft geleid dat ik mij weer in Nederland heb gevestigd.”

Ruimte voor eigen identiteit

Is er nog ruimte voor een eigen identiteit als Europees burger? “Daar zit voor mij de interessante verbinding met WIN. WIN gaat uit van de kleinste eenheid en plaatst die in de context van de nieuwe economie. De kleinste eenheid, dat ben je zelf. Wie ben ik en waar ben ik goed in. Als je dat weet, dan kun je makkelijker loslaten en opschalen. Het werkt namelijk op elk niveau. Er is voor Europa veel te winnen als ze dit inzicht zouden toepassen. Als je weet wat de uniciteit/kracht van elk land is, dan kun je veel makkelijker andere zaken met elkaar slimmer organiseren. Daarmee ontketen je een enorme kracht, met behoud van eigen identiteit. Dat is wat WIN propageert.

Mijn kracht zit in het organiseren, verbinden en de juiste mensen bij elkaar zetten. Ik kan uit eigen ervaring beamen dat je in een flow komt als je werkt vanuit je eigen kracht (talent). Maar daarmee ben je er niet. Ik heb WIN heel hard nodig om mij te laten inspireren. In aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingen en gelijkgestemden. Voor je het weet ben je dag en nacht bezig met je eigen winkeltje en dat werkt niet. Het interessante van WIN is voor mij ook dat er een critical mass ontstaat. Je ziet een beweging op gang komen van mensen die gewoon in praktijk laten zien dat de nieuwe economie werkt. Nog op kleine schaal weliswaar, maar met een giga ambitie. Europa zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat maakt het zo leuk.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha