Mooi resultaat met WIN in Amsterdam

17 januari 2021

De pilot “Maak je eigen werk” is met succes afgerond. Het is een initiatief van Elisabeth Werter in samenwerking met verschillende smaakmakers uit Amsterdam om het win-win-win gedachtegoed in praktijk te brengen. Ondanks Corona is het programma in 10 weken afgerond en konden beleidsmakers, buurtwerkers en andere geïnteresseerden online via Zoom getuige zijn van de slotbijeenkomst. Wat een happening! De Zoomers stonden te klappen en swingen achter hun laptop.

Een kleine impressie

Er is gewerkt aan het vergroten van eigenaarschap in en met het sociale netwerk, het inzetten van sociaal, cultureel en natuurlijk kapitaal en het aanleren van denken in overvloed. Op deze manier wordt  ervaring en zelfvertrouwen opgebouwd met een toekomstbestendige manier van werken. Met succes, zoals je kunt afleiden uit de enthousiaste reacties van de deelnemers.

Eyeopeners

Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen: bedenkers, workshopleiders en deelnemers. “Iedereen stelt zich als mens op”. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Juist niet, was de eyeopener, als je maar respect toont naar elkaar. Een eyeopener was ook het inzicht in de werking van de economie en de waarde van geld. Een van de deelnemers vatte het programma mooi samen: “Een balans tussen emoties, frustraties, kunnen lachen en samen dingen doen.”

Het gaat door

Het ambitieniveau van de groep was hoger dan vooraf was ingeschat, vertelt Maartje Bos. Van de 16 deelnemers die startten hebben er 9 de eindstreep gehaald. De bedoeling is dat de deelnemers stapsgewijs doorgroeien naar vrijwilligerswerk, kleinschalig of volledig ondernemerschap, of een baan. Hiervoor worden de WIN Werksessies gebruikt. De pilot ‘Maak je eigen werk’ is betaald met een subsidie van het stadsdeel Zuidoost. Het laat zien hoe je door het stimuleren van de lokale economie een win-win-win situatie kunt creëren voor deelnemers, de betrokken organisaties en voor de buurt.

Aan de pilot Maak je eigen werk hebben smaakmakers Elisabeth Werter, Doede Simonides, Henna Mah, Madelon Timmers en Maartje Bos meegewerkt. Deze smaakmakers zijn nog met meer interessante projecten bezig, bijvoorbeeld over lokaal geld. Voor meer informatie: elisabeth@werkeninnetwerken.nl.

En smaakt naar meer

Vanwege het succes is in juni 2021 in Amsterdam een tweede groep gestart en gaat smaakmaker Marleen Rezaie-Delbeek van Foxtaal in Voorburg het in september het programma te combineren met de cursus ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt), die daardoor evolueert naar ONA (Oriëntatie Nieuwe Arbeidskansen).

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha