Jan Hof – smaakmaker in Arnhem e.o.

13 oktober 2016

In 2013 begon voor Jan Hof de zoektocht naar de toekomst van zijn werk. Hij was niet langer ambtenaar. “Instinctief voel je wel welke kant je op wilt, maar ik had nog geen idee wat ik precies wilde. Laat staan hoe”.

Transformatie begint bij jezelf

“Mijn droom is een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen. Een samenleving die een ieder in staat stelt vanuit zijn eigen talent, passie en drijfveren een bijdrage te leveren. Nu ben ik trots dat ik mijn eigen droom ben gaan leven en doorgezet heb, ondanks alle ongemakken.”

Zoeken

Het feit dat je geen gegarandeerd inkomen meer hebt, heeft bij Jan gezorgd voor verwarring en een gevoel van onveiligheid. “De zoektocht  is geweest hoe ik blijf vertrouwen op mijzelf en mijn talent, in plaats van de angst om te overleven te laten overheersen.  Ook vanuit mijn omgeving zijn mensen bezorgd geweest en kwamen met adviezen om een vaste baan te zoeken. Ik heb veel steun gehad van mijn vrouw Suzanne. Ik heb gemerkt dat deze onvoorwaardelijke steun mij erg heeft geholpen”. In eerst instantie heeft hij zich samen met Rens Meijkamp gericht op leiderschap door het oprichten van CRKL, platform voor innoverend leiderschap. Na een tijd kwam hij erachter dat je met elkaar heel lang kunt praten over leiderschap, maar de grootste uitdaging is hoe je jouw leiderschap inzet voor een mooie samenleving.

Vinden

In zijn zoektocht maakte hij ook kennis met Bartele Bouma. Bartele Bouma is maatschappelijk ondernemer en zocht naar mensen die samen met hem wilden werken aan een compassievolle samenleving. Samen hebben ze op basis van hun eigen ervaringen een filosofie en perspectief gedreven procesaanpak ontwikkeld: het Shared Value Centre. De filosofie en aanpak is erop gericht om vanuit je eigen talent, passie en drijfveren een bijdrage te leveren aan een compassievolle samenleving en daarmee duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. “Samen met anderen leven we de filosofie met vallen en opstaan voor.  Deze manier van leven en werken heeft mij laten inzien dat je legitimatie om inkomen te verdienen met werk waarin je gelooft, begint met de acceptatie van jezelf. Dat kost tijd en voor mij belangrijk is dat ik mensen om mij heen heb die mij waarderen om wie ik ben en op wie ik kan vertrouwen. Pas dan gaat samenwerking renderen en dat sterkt ook weer je zelfvertrouwen”.

Leren en werken

De puzzelstukjes vallen nu in elkaar. Met de procesaanpak ontwikkelen ze op verschillende thema’s nieuwe oplossingen. Hun eigen maatschappelijk initiatief is een herbestemming van een monumentaal pand in De Steeg. Daarnaast zijn ze onder meer bezig met versnelde participatie van vluchtelingen samen met het COA en de ontwikkeling van een wijkeconomie in het spijkerkwartier in Arnhem. In alle projecten vraagt het van mensen nieuwe manieren van denken en doen. Leren en ontwikkelen is het primaire proces. Echter mensen voelen niet altijd de ruimte om hun eigen passie, talent en drijfveren de volle ruimte te geven. En zeker niet binnen organisaties waar ze werken. Dat vraagt om leiderschap, lef en moed, maar ook om een veilige ruimte, vertrouwen en legitimatie.  De vraagstukken waar Jan zelf ook mee heeft geworsteld. “Nu zet ik mijn talent als verbinder in om mensen bijeen te brengen bij maatschappelijke projecten waar wij samen betekenis aan geven. Mijn eigen ervaringen en inzichten gebruik ik hierin dagelijks”. In de projecten speelt de overheid een belangrijke rol. Hij ziet bij veel mensen de behoefte aan een plek waar ze kunnen experimenteren, maar organisaties ondersteunen dat nog onvoldoende. Als het er op aan komt dan prevaleert toch het korte termijn resultaat. De overheid heeft mogelijkheden hiervoor ruimte te scheppen.

Heel veel bereikt

Jan heeft de afgelopen jaren heel veel bereikt met hulp van de mensen om hem heen. De ontwikkeling van WIN heeft hij vanaf het begin gevolgd. Samen werken vanuit eigen kracht. Dat is de toekomst van werken. Elke laatste vrijdag van de maand faciliteert Jan een WIN Werk(t) Sessie in de Boecop, een praktijkvoorbeeld van werken in netwerken.

Meer informatie: www.crkl.nl en www.sharedvaluecentre.nl

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha