maandag 31 okt

Werken in de wijk en nieuwe vormen van democratie

Werk jij voor de overheid, of ben je geïnteresseerd in het werk van de overheid? Zet jij je dagelijks in om de uitgedaagde overheid weer uitdagend te maken? Tijdens deze bijeenkomst gaat men in dialoog met elkaar over de eigentijdse overheid en de vragen die er spelen in het veld.

Wat zien we gebeuren – wat komt er op ons af (toekomst), wat is de vraag vanuit de wijk en wat betekent het voor het handelen van de publieke professionals in de praktijk – wat hebben we daar met elkaar in te doen? Wat betekenen de nieuwe vormen van lokale democratie voor de werkzaamheden van de publieke professional?

De bijeenkomst start met een plenaire aftrap onder leiding van moderator Natasja van den Berg met inwoners, wijkmanagers, gemeentesecretaris Jan van Ginkel (Zaanstad) en wethouder Rita Visscher-Noordzij (Zaanstad) over ‘de nieuwe democratie in de praktijk en kijken in de toekomst’.

Tijdens de tafelsessies kijken de deelnemers met onder andere wijkmanagers van gemeente Zaanstad en andere organisaties naar de uitdagingen in de praktijk. Ga niet alleen in gesprek over de vraagstukken die liggen bij de professionals in Zaanstad maar benut deze kans om ook je eigen vragen te delen met anderen.

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de online videocollegereeks Challenging Government. Niet alleen wordt voortgeborduurd op dilemma’s in de praktijk maar ook de wetenschappers uit deze videoreeks zullen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Gemeentehuis

Gemeentehuis

Stadhuisplein 100

Zaandam

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha