Heidi Leenaarts over de waarde van geld

Heidi Leenaarts over de waarde van geld

In deze tijd vraag ik me vaak af hoe onze samenleving eruit zou zien als je geld even wegdenkt: Door corona zitten we in de situatie dat velen van ons thuis blijven. Want dat is het beste wat we kunnen doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. De vitale functies moeten...
Geen stress van schoolbank naar vacaturebank

Geen stress van schoolbank naar vacaturebank

Inzicht krijgen in jezelf (IK) en wat je daarmee kunt op de arbeidsmarkt (WIJ). Het zou mooi zijn als dit onderwerp onderdeel zou worden van het gehele onderwijscurriculum. Dit is de uitkomst van een interessante bijeenkomst die de Nationale Jeugd Raad (NJR)...
Waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt

Waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt

Prof. dr. Ton Wilthagen van Tilburg University is door de KNAW een fellowship toegekend. In de periode jan-jun 2020 gaat hij op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. De hoofdvraag die hij wil beantwoorden is hoe we via een bredere opvatting van de...
Werkvereniging timmert aan de weg

Werkvereniging timmert aan de weg

Smaakmaker Roos Wouters van de Werkvereniging (links op de foto) was prominent in beeld tijdens de overhandiging van het rapport “In welke wereld willen wij werken” van de Commissie Borstlap. Daarin worden aanbevelingen gedaan voor een structurele...
Het betere werk is grip op geld, werk en leven

Het betere werk is grip op geld, werk en leven

In het rapport adviseert de WRR bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang. Daarmee...
Blog –  De zin van het leven

Blog – De zin van het leven

In 2020 is het zover. Dan wordt duidelijk of we met WIN de doelstelling die we in 2013 formuleerden zullen halen: Iedereen die wil werken aan het werk. Dat is haalbaar, al zeg ik het zelf. Het is maar net wat je onder werk verstaat. Het werkelijke probleem De toekomst...