WIN denkt mee met commissie regulering werk

15 maart 2019

De commissie regulering van werk nodigt mensen en organisaties uit om mee te denken over de toekomst van werk. WIN heeft hieraan gehoor gegeven door onderstaand pleidooi in te zenden. Het is binnenkort ook zichtbaar op de website van de commissie.

Op 8 april is de voorzitter van de commissie te gast in het NGSZ-café.

Leden van commissie regulering,

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds meer tijdelijk werk, meer jongeren met een burn-out, veel mensen in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid is niet meer houdbaar. Het is van belang om nu snel een begin te maken met het moderniseren van de arbeidsmarkt. Dat kan!

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen. Ook niet in een groeiende economie; daarvoor gaan de ontwikkelingen simpelweg te snel. Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. Dat kan ook! De overheid gaat de ontwikkeling stimuleren.

De toekomst van werk is nu

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is. En ook dat kan!

Meer talent gebruiken

Komend jaar zet de commissie regulering een belangrijke stap in de richting door een definitie van werk te introduceren[1]. Een nieuwe mijlpaal in het 100 jarig bestaan van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Werk is een activiteit die wordt verricht voor anderen en wordt beloond in geld of natura.

Deze definitie staat in het SZW Dialoograpport Goed Werk (p30) en hiermee wordt de weg vrijgemaakt om de inzet van talent stimuleren. Talent dat nu niet wordt gebruikt vanwege leeftijd, het ontbreken van diploma’s, vaardigheden of culturele achtergrond. Dat talent is hard nodig is om de snel stijgende kosten t.g.v. de vergrijzing en de verdergaande digitalisering op te vangen. De definitie kan tevens worden gezien als een erkenning van het feit dat de principes en instituties uit het verleden niet meer passen bij de ontwikkelingen van nu en morgen.[2]

Met een vaste vergoeding

De nieuwe definitie maakt ook de weg vrij voor de overheid om via herziening van het belastingstelsel alle burgers vanaf 18 jaar in 2020 een vaste vergoeding te geven voor ontwikkeling en het verrichten van werk voor anderen. Dit naast de variabele vergoeding die de markt betaalt als werk wordt verricht via een overeenkomst met een bedrijf of instelling. Voor werkgevers is het een stimulans om te investeren in betekenisvol werk voor mensen of juist vergaand te digitaliseren. Van beide maatregelen wordt een positieve impuls voor de economie verwacht.

In de toekomst worden mantelzorgtaken, huishoudelijke taken en vrijwilligerswerk gewaardeerd als werk waar een vaste vergoeding tegenover staat en is er voor niemand meer een excuus om niet te werken. Iedereen kan iets!

Werkend Nederland moet leren omgaan met de constante afweging op de arbeidsmarkt tussen vrijheid & zekerheid enerzijds en beweging & rust anderzijds. De voorgenomen belastingmaatregel draagt hiertoe bij en verstevigt de koppositie en voorbeeldfunctie die Nederland wereldwijd al heeft op het gebied van flex- en parttime werken.

[1] Een definitie van werk komt nog niet voor in de begrippenlijst die het CBS hanteert.

[2] Minister Koolmees in het FD van 7 augustus 2018.

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en blogt over ontwikkelingen die haar werk raken. Dit pleidooi is gebaseerd op de WIN Werk(t) Rede van 2018, een alternatieve troonrede die sinds 2014 op de 1e dinsdag in september verschijnt. 

 

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha