NGSZ Café – More and better jobs

18 sept 2019 16.00-18.00 uur

Thema: Jobs Strategy ‘More and better jobs’ van de OECD

Het OECD rapport over de toekomst van werk wordt gepresenteerd.
Leden, medewerkers van het Ministerie van SZW en studenten: gratis, Niet leden: € 85 ​

De context

De Commissie Regulering van werk is recent van start gegaan. Zij is door het kabinet gevraagd om de toekomst van werk te onderzoeken en hierover te rapporteren aan het kabinet. De diversiteit van contractvormen is door onder andere zzp’ers, flexkrachten en platformisering flink toegenomen en ook veranderingen als digitalisering, robotisering en globalisering hebben een grote impact op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

In het NGSZ Café van 8 april heeft commissievoorzitter Hans Borstlap een toelichting gegeven.
“In juni volgt de tussenrapportage met een historische analyse, om een patstelling te voorkomen”, zegt Hans Borstlap. In het rapport  wordt duidelijk welke uitgangspunten van ons sociale stelsel worden bedreigd, met het oog op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het OECD rapport is een van de bronnen waarop de commissie zich baseert. In november word het eindrapport verwacht.

Lees de positionpapers die belanghebbenden hebben ingestuurd naar de Commissie Regulering arbeidsmarkt. WIN  heeft ook een paper ingestuurd. WIN initiatiefnemer Irmgard Bomers is aanwezig bij het Café.

WIN gaat over werken in de context van een economie waar welvaart en welzijn hand in hand gaan. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen, met als doel maatschappelijk meerwaarde te creëren. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Petit Café (hal ministerie van SZW)

Locatie:
Ministerie SZW
Petit Café de Resident
Parnassusplein 5
Den Haag

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha