WIN Werksessie

Klein is het nieuwe groot

In een online WIN Werksessie doe je met 3-9 deelnemers ervaring op hoe werken in netwerken werkt.

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werkgerelateerd onderwerp van een van de deelnemers. Het doel is om iedereen nieuwe energie te geven.

Het thema voor WIN in 2021 is ‘Zaaien’. In dat kader gaan we op 27 januari van 19.30–21.30 uur kijken hoe we de resultaten van het project Maak je eigen werk kunnen delen op het festival Ontwikkeling Telt dat de SER organiseert in april.

Met elkaar komen we verder

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Elisabeth Werter van de WIN Werkkring, een community of practice. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en ontwikkelen we onszelf als professionals in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan door het winwinwin perspectief als uitgangspunt te nemen. Dit is het resultaat van zeven jaar pionieren in de WIN Proeftuin voor de toekomst van werk in de periode 2013-2019.

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel.

Elisabeth Werter is fellow bij de Weconomics foundation en internationaal zaken adviseur, mentor en coach. Als EU ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap stimuleert ze leiderschap. Ze heeft lang in Griekenland gewoond en gewerkt als ondernemer en consultant. Sinds een paar jaar is ze terug in Nederland en werkt ze vanuit Amsterdam als businessinnovation coach en adviseur in het sociaal domein.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha