Ontwikkeling Telt Festival

Ontwikkeling Telt Festival

20, 21 en 22 april 2021 online

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival! Dit festival wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven lang ontwikkelen.

Voor wie?

Het festival is een inspirerende (digitale) ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet op het gebied van Leven lang ontwikkelen (zoals leren in het werk, omscholing, ontwikkeladvies) en basisvaardigheden (zoals taal, rekenen, digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden). Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal.

Niet voor smaakmakers?

De WIN bijdrage aan Ontwikkeling telt! Festival SER  is niet door de ballotage gekomen. Dat neemt niet weg dat we met een aantal smaakmakers aan het festival deelnemen om op deze manier onze ervaring met een andere manier van werk organiseren te kunnen delen. Een manier van werken die gericht is op het creëren van waarde, die ruimte biedt voor permanente ontwikkeling en niet kijkt naar achtergrond, leeftijd of soort contract. We laten zien dat het kan en daarom hebben we ook de petitie van de Werkvereniging Sociaal Akkoord SER? Niet namens ons ondertekend. De Werkvereniging geeft modern werkenden een stem.

 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha