Waardevol werk – advies voor een inclusieve arbeidsmarkt

14 mei 2020

Waardevol werk – niet alleen omdat het moet, maar juist omdat het kan

Een gelegenheidsteam heeft in een drietal WIN-werksessies een antwoord geformuleerd op de vraag van arbeidseconoom Ton Wilthagen: hoe kunnen we via een bredere opvatting van de waarde en waardering van werk tot een meer inclusieve arbeidsmarkt komen.

De teamleden Irmgard Bomers, Doree Colenbrander, Peter Kamp, Ben Koot, Jaap Luikenaar, Hans van Meggelen, Gerard van Rijnsoever en Elisabeth Werter zijn aan de slag gegaan met 100 vragen die het in dit kader aangereikt heeft gekregen.

Drievoudige waarde

Het team heeft de indruk dat deze 100 vragen te veel vastzitten in het verleden. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan razendsnel en het is zaak om daarop te anticiperen. De oplossingen die worden aangedragen houden daar rekening mee.

Een inclusieve arbeidsmarkt realiteit kan worden met een integrale aanpak, waarbij er een rol is weggelegd voor burgers/people, overheid/planet en de markt/profit.

Het levert meervoudige waarde op:

Persoonlijke WINst: meer passie, compassie en creativiteit in het werk
Maatschappelijke WINst: ruimte om te blijven ontwikkelen en lagere zorgkosten
Economische WINst: hogere productiviteit door technologische en sociale innovatie

Het advies houdt rekening met drie structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:

  • Grote behoefte aan autonomie en zinvol werk
  • Brede consensus over de noodzaak van een leven lang ontwikkelen
  • Steeds meer tijdelijk werk tgv snelle ontwikkelingen

De win-win-win aanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt gaat uit van evenwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers, de overheid en de markt en is gebaseerd op een brede definitie van werk, waar iedereen is ingesloten. Inclusie optima forma dus.

Een actieve rol voor alle partijen

Burgers:

  • Iedereen heeft waarde en kan die inzetten voor anderen
  • Werk levert waardering op, in materiële en/of immateriële zin
  • Eigenaarschap tonen is belangrijk en wordt beloond

Overheid:

Markt:

  • Minder regels en administratieve rompslomp (door de overheid)
  • Afdracht scholingsbudget als bijdrage aan VGI
  • Laat zien dat duurzaam werken wordt beloond

De individuele bijdragen van de teamleden zijn toegevoegd aan de 100 vragen over de waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt.

 

*Als we ons sterk maken voor sociale en technologische innovatie dan kan Nederland wereldwijd koploper worden van de nieuwe economie. Een economie waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan. Eigenaarschap, participatie en duurzaamheid zijn daarvoor de sleutelwoorden vanuit het perspectief van zowel de burgers, de overheid als de markt.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha