WIN Werksessie Voorburg

Klein is het nieuwe groot

In een WIN Werksessie doe je in kleine kring ervaring op hoe werken in netwerken werkt.

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werk gerelateerd onderwerp. Het doel is om iedereen nieuwe energie te geven.

Met elkaar komen we verder

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Marleen Rezaie-Delbeek van de WIN Werkkring, een community of practice. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en ontwikkelen we onszelf als professionals in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan door het winwinwin perspectief als uitgangspunt te nemen. Dit is het resultaat van zeven jaar pionieren in de WIN Proeftuin voor de toekomst van werk in de periode 2013-2019.

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers en op uitnodiging. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer. Indien je niet fysiek aanwezig kunt zijn dan ontvang je na aanmelding een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats op de locatie van Foxtaal in Voorburg: Fransstraat 16, 2274 AX Voorburg.

Locatie:

Foxtaal
Fransstraat 16,
2274 AX Voorburg

 

Marleen Rezaie-Delbeek heeft als directeur van Foxtaal het initiatief genomen om een WIN Werkkring te starten in Voorburg. Elke 6 weken is er op vrijdagmiddag een bijeenkomst op de locatie aan de Fransstraat. Op deze manier wil ze haar klanten, veelal nieuwkomers in Nederland, stimuleren om op een natuurlijke manier een netwerk op te bouwen. Haar verwachting is dat dit de inburgering vergemakkelijkt.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha