Smaakmaker Jos Kester – tuinder in hart en nieren

10 juni 2017

In het Westland is Jos een bekende man. Met hart en ziel zet hij zich in voor het behoud van een uniek tuinbouwgebied en herstel van het coöperatieve gedachtengoed dat het Westland internationaal op de kaart heeft gezet. Lang niet iedereen begrijpt wat hem drijft.

Uitbreidingsdrang

Het Westland. Je moet ervan houden. En dat doet Jos. Als drie generaties lang wonen en werken ze in het tuinbouwgebied. Jos is zelf niet meer actief als tuinder, sinds zijn bedrijf moest wijken voor infrastructurele aanpassingen in het gebied. Een beslissing die hij kon billijken, omdat het in het belang was van de toekomst van de regio. Totdat hij ontdekte dat er andere belangen spelen en dat de toekomst van de Westlandse tuinbouw klem zit tussen de uitbreidingsdrang van zowel Den Haag (woningbouw) als Rotterdam (industrie).

Sindsdien zet hij veel van zijn tijd in om bij op allerlei niveaus te pleiten voor het behoud van een tuinbouwgebied met unieke cultuurhistorische waarde. Gewoon omdat tuinieren in zijn bloed zit en hij niet anders kan. Recentelijk nog haalde hij het nieuws met een actie die tot doel heeft de traditionele veilingklok te behouden.

Oog voor het nieuwe

De actie betekent niet dat Jos geen oog heeft voor het belang van digitalisering en schaalgrootte. Dat dit nodig is om op wereldschaal mee te doen staat voor hem buiten kijf. Maar als het leidt tot onderlinge (prijs)concurrentie en ‘ieder voor zich’ dan doet de Westlandse tuinbouwsector zichzelf de das om en speelt het de omringende gemeenten in de kaart. Daar is Jos van overtuigd en daartegen ageert hij. Hij pleit daarom voor fysiek én digitaal. Kleinschaligheid en schaalgrootte kunnen bij uitstek in het Westland prima hand in hand gaan als een bepaalde verdeelsleutel wordt gehanteerd en de coöperatieve gedachte in ere wordt hersteld. Het levert sociale én economische waarde op voor het Westland.

Het Westland Gezond

Mensen maken het verschil, nu én in de toekomst. De smaakmakers van de WIN Werkkring Westland laten dat zien.

Jos is regelmatig bij de maandelijkse bijeenkomsten van de WIN Werkkring Westland. Onder de bezielende leiding van André Bruijn wordt onder de noemer Het Westland Gezond gewerkt aan het ontplooien van verschillende initiatieven die tot doel hebben het perspectief op werkgelegenheid te stimuleren. Met oog voor het nieuwe en hart voor het oude.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha