Lunchwebinar Toekomstwijsheid

2e maandag van de maand 12-13.30 uur

In dit gratis webinar nemen we deelnemers mee op reis naar een toekomst die duurzaam, digitaal en decentraal zal zijn. We laten zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe toekomstgedreven leiderschap en organiseren een belangrijke rol daarin speel. De vraag die dan overblijft is: welke impact wil jij hebben in het organiseren van je eigen toekomst, die van je werk- of opdrachtgever en in die van onze kinderen? Hoe toekomstwijs ben jij? Gezien de vele crisissen waar we mee te maken hebben staat het belang van toekomstgedreven leiderschap in schril contrast met de aandacht ervoor. Het wordt vaak ten onrechte overgelaten aan trendwatchers, politiek, overheid of top van het bedrijfsleven. De vraag is wat wil jij als mens? Als burger, consument, werknemer, patiënt of student? Welke toekomst zie jij en wil je vormgeven?

Een voorbeeld
We hebben geen arbeidsmarkttekort, maar een gebrek aan een goed ontwerp en overvloed aan verspilling, met name in kantoren. Als elk elektrisch apparaat een ander stopcontact nodig had, hadden we ook een tekort aan elektriciens. Gelukkig hebben we dat anders georganiseerd. Maar waarom heeft elk bedrijf een eigen HRM-, CRM-, inkoop- en boekhoudsysteem nodig? Door een digitale lopende band te gebruiken besparen we per jaar 2,3 miljard uur, oftewel 1,8 miljoen FTE aan redundant kantoorwerk. Door datagedreven te organiseren ontstaat een surplus waarmee we de meeste maatschappelijke problemen kunnen helpen oplossen. Het is voor iedereen (mens, organisatie en maatschappij), van belang inzicht te hebben in wat de toekomst ons zal brengen als we gebruiken maken van bekende patronen, verschillende perspectieven, enkele organisatieprincipes en relevante technologie. Weconomics helpt daarbij.

Waarom Weconomics?
Zoals Peter Drucker het al formuleerde: het grootste gevaar in tijden van turbulentie is niet de turbulentie, het is handelen met de logica van gisteren. Een energie-, gezondheids-, klimaat-, migratie-, personeels-, stikstof-, vertrouwens-, ongelijkheid-, woon-… crisis, kortom een poly- of welvaartscrisis, is oplosbaar door de dominante logica los te laten en meer gebruik te maken van moderne organisatiekunde en (data)technologie. Er is een hybride vorm mogelijk tussen de vrijemarkteconomie en overheid. Wij mensen hebben private, publieke en politieke instituties gecreëerd om ons te faciliteren en ons leven aangenamer te maken. Maar als deze instituties meer gaan irriteren in plaats van faciliteren wordt het tijd voor iets anders. Weconomics is er al sinds begin van de jaren negentig mee bezig en is voorbij het analyseren en concluderen en werkt met een duidelijk handelingsperspectief. Geen whitepapers, maar meer dan vierduizend pagina’s aan analyse, theorie en praktijk en een netwerkorganisatie met honderden partners, use cases, projecten en startups. Weconomics helpt met het ontwikkelen van relevante oplossingen en het toepassen van transformatieprogramma’s voor een duurzame, digitale en decentrale toekomst.

Waarom dit webinar?
Doel is bewustzijn vergroten, kennis overdragen en inzicht geven in praktische toepasbaarheid van toekomstgedreven organiseren. Door middel van dit webinar maak je kennis met Weconomics en onze visie op toekomstgedreven leiderschap en organiseren vanuit een nieuw perspectief. Je kunt dit webinar bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op het Weconomics Impact Program: ‘Future-driven organizing’.

Wanneer?
Dit gratis lunchwebinar vindt, bij voldoende deelnemers in principe elke tweede maandag van de maand plaats vanaf 12:00 tot maximaal 13:30. Mocht er een overschrijving zijn, dan wordt wellicht een extra webinar georganiseerd.

Aanmelden voor het webinar
Informatie over boek ‘Duurzame Welvaart Organiseren’

Je kunt ook deze podcast beluisteren waarin Marco Derksen het verschil uitlegt tussen digitalisering en digitale transformatie.

9 januari 12-13.30 uur

In dit gratis webinar nemen we deelnemers mee op reis naar een toekomst die duurzaam, digitaal en decentraal zal zijn. We laten zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe toekomstgedreven leiderschap en organiseren een belangrijke rol daarin speel. De vraag die dan overblijft is: welke impact wil jij hebben in het organiseren van je eigen toekomst, die van je werk- of opdrachtgever en in die van onze kinderen? Hoe toekomstwijs ben jij? Gezien de vele crissen waar we mee te maken hebben staat het belang van toekomstgedreven leiderschap, in schril contrast met de aandacht ervoor. Het wordt vaak ten onrechte overgelaten aan trendwatchers, politiek, overheid of top van het bedrijfsleven. De vraag is wat wil jij als mens? Als burger, consument, werknemer, patiënt of student? Welke toekomst zie jij en wil je vormgeven?

We zitten in stormachtig weer
We hoeven je niet bewust te maken dat we in een stormachtige periode zitten. Crisissen volgen elkaar steeds sneller op en duren ook langer. Dat dit een probleem is ervaar je wellicht ook als je auto steeds vaker naar de garage moet en daar steeds langer verblijft. Dat is een teken dat je auto ‘op’ is. Zo is het ook met het systeem waarmee we onze welvaart en ons welzijn organiseren. Het is kapot, kan niet meer gemaakt worden en zal vervangen moeten worden. Een duurzame, digitale en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn, begrip, specifieke kennis, vaardigheden en gedrag, ook wel ‘toekomstwijsheid’ genoemd. Als je `dogma’s, je dominante logica loslaat en met een ander perspectief kijkt kom je tot verassende oplossingen.

Een voorbeeld
We hebben geen arbeidsmarkttekort, maar een gebrek aan een goed ontwerp en overvloed aan verspilling, met name in kantoren. Als elk elektrisch apparaat een ander stopcontact nodig had, hadden we ook een tekort aan elektriciens. Gelukkig hebben we dat anders georganiseerd. Maar waarom heeft elk bedrijf een eigen HRM-, CRM-, inkoop- en boekhoudsysteem nodig? Door een digitale lopende band te gebruiken besparen we per jaar 2,3 miljard uur, oftewel 1,8 miljoen FTE aan redundant kantoorwerk. Door datagedreven te organiseren ontstaat een surplus waarmee we de meeste maatschappelijke problemen kunnen helpen oplossen. Het is voor iedereen (mens, organisatie en maatschappij), van belang inzicht te hebben in wat de toekomst ons zal brengen als we gebruiken maken van bekende patronen, verschillende perspectieven, enkele organisatieprincipes en relevante technologie. Weconomics helpt daarbij.

Waarom Weconomics?
Zoals Peter Drucker het al formuleerde: het grootste gevaar in tijden van turbulentie is niet de turbulentie, het is handelen met de logica van gisteren. Een energie-, gezondheids-, klimaat-, migratie-, personeels-, stikstof-, vertrouwens-, ongelijkheid-, woon-… crisis, kortom een poly- of welvaartscrisis, is oplosbaar door de dominante logica los te laten en meer gebruik te maken van moderne organisatiekunde en (data)technologie. Er is een hybride vorm mogelijk tussen de vrijemarkteconomie en overheid. Wij mensen hebben private, publieke en politieke instituties gecreëerd om ons te faciliteren en ons leven aangenamer te maken. Maar als deze instituties meer gaan irriteren in plaats van faciliteren wordt het tijd voor iets anders. Weconomics is er al sinds begin van de jaren negentig mee bezig en is voorbij het analyseren en concluderen en werkt met een duidelijk handelingsperspectief. Geen whitepapers, maar meer dan vierduizend pagina’s aan analyse, theorie en praktijk en een netwerkorganisatie met honderden partners, use cases, projecten en startups. Weconomics helpt met het ontwikkelen van relevante oplossingen en het toepassen van transformatieprogramma’s voor een duurzame, digitale en decentrale toekomst.

Waarom dit webinar?
Doel is bewustzijn vergroten, kennis overdragen en inzicht geven in praktische toepasbaarheid van toekomstgedreven organiseren. Door middel van dit webinar maak je kennis met Weconomics en onze visie op toekomstgedreven leiderschap en organiseren vanuit een nieuw perspectief. Je kunt dit webinar bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op het Weconomics Impact Program: ‘Future-driven organizing’.

Wanneer?
Dit gratis lunchwebinar vindt, bij voldoende deelnemers in principe elke tweede maandag van de maand plaats vanaf 12:00 tot maximaal 13:30. Mocht er een overschrijving zijn, dan wordt wellicht een extra webinar georganiseerd.

Aanmelden voor het webinar
Informatie over boek ‘Duurzame Welvaart Organiseren’

Je kunt ook deze podcast beluisteren waarin Marco Derksen het verschil uitlegt tussen digitalisering en digitale transformatie.

Paul Bessems is founder van de Weconomics Foundation, consultant en schrijver van diverse boeken over de community economie en een fundamentele andere manier van organiseren.

De Weconomics Foundation is een stichting die zich onder meer sterk maakt voor de ontwikkeling van een data infrastructuur om slimmer met elkaar te kunnen samenwerken. Een infrastructuur die past in het win-win-win gedachtegoed. Samen met WIN Werkt (gedrag) en de Werkvereniging (beleid) vormt Weconomics (techniek) de drie eenheid die nodig is voor structurele verandering van de vastgelopen arbeidsmarkt.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha