Platform vernieuwen doe je samen

1 december 2022

Bij de oprichting van de Werkvereniging heeft initiatiefnemer Roos meerdere malen een Business Model Canvas ingevuld. Het bleef haar dwingen om het bedrijf en mijn businessmodel centraal te stellen. Pas toen ze het boek van Paul Bessems las waarin hij oproept om nu eens een Community Model Canvas in te vullen omdat dit niet het bedrijf, de instituties of het systeem centraal stelt, maar het gedeelde belang van de samenleving, snapte ik dat dit is wat ons te doen staat.

De techniek is er

De technologie is al in staat om decentrale afspraken binnen een community te maken. Wat nu nodig is zijn transformationele leiders die met elkaar verkennen welke afspraken hierbij centraal moeten staan. Hoe willen wij werken, leven en leren?

In een sessie van vier uur hebben we vanuit het platform Vernieuwen doen we Samen, in kaart gebracht wat onze gedeelde visie is ten aanzien van het vormen van een ecosysteem dat de werkenden en niet het bedrijf, het systeem of de instituties centraal zet. We stelden de aanwezigen vier vragen waarna een top 3 van uit de antwoorden werd gekozen. Hieronder lees je onze opbrengst:

 1. Welk doel willen we bereiken door een ecosysteem te vormen dat de werkenden en niet het bedrijf, het systeem of de instituties centraal zet? Wat levert dit op voor wie?
  1. Als we gaan sturen op intrinsieke motivatie van werkenden inplaats van op dwang, dan dat levert dat een productiviteitsstijging op, zo blijkt uit onderzoek (5:1).
  2. Als we onze gedeelde waarden als uitgangspunt nemen en niet het ‘wij-zij’ denken tussen tussen zzp en loondienst, dan kan iedereen op eigen wijze een bijdrage leveren aan de community en het ecosysteem.
  3. Als we de mens als uitgangspunt nemen en niet het Bruto Nationaal Product, dan verhogen we ons Bruto Nationaal Geluk. Van welvaart naar welzijn.
 1. Stel, we hebben een greenfield, waar zouden we dan mee moeten beginnen om een ecosysteem te organiseren waarbij de werkenden en niet het bedrijf, het systeem of de instituties centraal staat?
  1. We willen basiszekerheden die met de werkenden meebewegen, ongeacht de contractvorm.
  2. We willen dat de overheid een meer adviserende en faciliterende rol op zich neemt ipv een dwingende rol. Welke keuzes hebben welke gevolgen, waarbij de werkenden kan bepalen welke werkvorm en welke zekerheden het beste bij haar/hem past?
  3. We willen opnieuw bekijken hoe wij arbeid organiseren. Als het bedrijf niet centraal staat wat betekend dit dan voor de manier waarop we werken.
 1. Wat willen we zeker niet meenemen in ons ecosysteem dat de werkenden en niet het bedrijf, het systeem of de instituties centraal zet?
  1. We willen geen onderscheid meer maken tussen betaald en onbetaald werk. In ons ecosysteem moeten niet de oude waarden zoals status de economische waarde bepalen maar wat de toegevoegde waarde is aan het ecosysteem.
  2. We willen af van de huidige focus op: learn (t/m 18 jaar), earn (18/65 jaar) en return (65->). Een leven lang leren is het uitgangspunt.
  3. We willen af van de koppeling tussen de contractvorm en het verkrijgen van een hypotheek.
 1. Wat zou de eerste praktische stap zijn om samen tot een ecosysteem te komen waarbij de werkenden centraal staan? 
  1. We willen dat mensen rechtstreeks kunnen stemmen op de afspraken binnen het ecosysteem, niet via vakvereniging of een vertegenwoordiger omdat deze vaak het eigen belang en niet ons gedeelde belang voor ogen hebben.
  2. We willen samenwerken als uitgangspunt nemen. Daarvoor laten we de vermeende tegenstellingen tussen loondienst en freelance los.
  3. We willen onze waarden herwaarderen: van economische waarden naar maatschappelijke waarden.

“In a liquid modern life there are no permanent bonds, and any that we take up for a time must be tied loosely so that they can be untied again, as quickly and as effortlessly as possible, when circumstances change as they surely will in our liquid modern society, over and over again.”

Zygmund Bauman

Aan deze sessie van 25 november 2022 namen de volgende personen deel:

 • Martijn Aslander (Ons Werk is Stuk)
 • Lex Tabak (zzp-erindezorg.nl)
 • Piet Meij (NBBU)
 • Loes Waterreus (NBBU)
 • Sandra Mastboom (WeConomics)
 • Esther Dusseldorp (Tulpenfonds)
 • Niels van Berkel (Planetinterim.nl)
 • Sem Overduin (Headfirst)
 • Martijn Muller (BetsellenBij.nl)
 • Peter Geilen (Zorg&Co)
 • Marijke Krabbenbos (IdeaCompany)
 • Roos Wouters (Werkvereniging)

Dit bericht is overgenomen van De Werkvereniging.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha