Energiemanifestatie

Op 31 januari 2019 wordt het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt in Utrecht. De jury, onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, minister van Staat, selecteerde drie winnaars: voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda, het stedelijk gebied in Zwolle en het waterlijk gebied van de Zeeuwse zoute wateren.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Kajsa Ollongren (minister van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave. Ook vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater en uitschrijver van de prijsvraag. In vervolg op de films over de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt.

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00
Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10
Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20
Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40
Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00
Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker  minister van Staat en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het landelijk gebied
– BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen, Wolters Vastgoed
– Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
– Metamorphose, NOLL >>, MDsign, M3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spieringsgedeputeerde Noord-Brabant

15.45
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het stedelijk gebied
– Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie
, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, ECONNETIC
– Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation.Energy, Posad
– Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur, stedebouw en restauratie, IF Technology, Duratherm,Comm.Art, WIJbedrijf Dieze
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het waterlijk gebied
– Zeeland ademt!, Liandon bv /Qirion Energy Consulting, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Aqua Battery, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv, Zeeuwse Milieufederatie, Svasek Hydraulics
– Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, SVP Architectuur & Stedebouw, Wageningen Marine Research,Viskwekerij Neeltje Jans bv
– Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, TNO, Stedin
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Elaine Alwayn directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Rijkswaterstaat, locatie Westraven

Locatie:
Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
Utrecht Westraven

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha