De WIN Werk(t)rede #5

4 september 2018

“Meer talent gebruiken”

Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t)rede met suggesties om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Leden van de Staten Generaal.

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds meer tijdelijk werk, meer jongeren met een burn-out, veel mensen in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid is niet meer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te moderniseren.

 

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen. Ook niet in een groeiende economie; daarvoor gaan de ontwikkelingen simpelweg te snel. Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. De overheid gaat de ontwikkeling stimuleren.

 

De toekomst van werk is nu

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is.

 

Meer talent gebruiken

Komend jaar zet de overheid een belangrijke stap in de richting door een definitie van werk te introduceren[1]. Een nieuwe mijlpaal in het 100 jarig bestaan van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Werk is een activiteit die wordt verricht voor anderen en wordt beloond in geld of natura.

Met deze definitie gaat de overheid de inzet van talent stimuleren. Talent dat nu niet wordt gebruikt vanwege leeftijd, het ontbreken van diploma’s, vaardigheden of culturele achtergrond, maar hard nodig is om de snel stijgende kosten t.g.v. de vergrijzing en de verdergaande digitalisering op te vangen. De definitie kan tevens worden gezien als een erkenning van het feit dat de principes en instituties uit het verleden niet meer passen bij de ontwikkelingen van nu en morgen.[2]

 

Met een vaste vergoeding

De nieuwe definitie maakt ook de weg vrij voor de overheid om via herziening van het belastingstelsel alle burgers vanaf 18 jaar in 2020 een vaste vergoeding te geven voor het verrichten van werk voor anderen. Dit naast de variabele vergoeding die de markt betaalt als werk wordt verricht via een overeenkomst met een bedrijf of instelling. Voor werkgevers is het een stimulans om te investeren in betekenisvol werk voor mensen of juist vergaand te digitaliseren. Van beide maatregelen wordt een positieve impuls voor de economie verwacht.

In de toekomst worden mantelzorgtaken, huishoudelijke taken en vrijwilligerswerk gewaardeerd als werk waar een vaste vergoeding tegenover staat en is er voor niemand meer een excuus om niet te werken. Iedereen kan iets!

Nederland moet leren omgaan met de constante afweging op de arbeidsmarkt tussen vrijheid & zekerheid enerzijds en beweging & rust anderzijds. De voorgenomen belastingmaatregel draagt hiertoe bij en verstevigt de koppositie en voorbeeldfunctie die Nederland wereldwijd al heeft op het gebied van flex- en parttime werken.

 

[1] Een definitie van werk komt nog niet voor in de begrippenlijst die het CBS hanteert.

[2] Minister Koolmees in het FD van 7 augustus.

 

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en blogt over ontwikkelingen die haar werk raken. Op de 1e dinsdag in september pleit ze met een alternatieve troonrede voor structurele maatregelen voor modernisering van de arbeidsmarkt.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha