Drie wensen voor 2019

1 januari 2019

Dit is een goed moment voor terugblikken en vooruitkijken.

Meer dan vijf jaar werken in netwerken heeft geresulteerd in de WIN WIN WIN formule, waar steeds meer smaakmakers in de praktijk profijt van hebben. Ze ontwikkelen door informeel leren de vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst betekenisvol te (blijven) werken.

In WIN-verband hebben we dit jaar een bijdrage geleverd aan Goed Werk, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken om burgers te betrekken bij de toekomst van werk. We willen hier het komend jaar een vervolg aan te geven door proeven te starten met informeel leren in bedrijven/organisaties of andere werksituaties.

Op een natuurlijke manier zijn we gegroeid naar bijna 2500 mensen die het gedachtegoed van WIN ondersteunen. Daarvan is zo’n 10% ook daadwerkelijk actief bezig om de WIN WIN WIN formule in de eigen werkomgeving toe te passen. We noemen ze smaakmakers.

Ik hoop dat je een bijdrage wilt leveren om onze wensen voor 2019 te realiseren. Dat kan door:

  • Zelf mee te doen met WIN WIN WIN
  • Je (afdeling/bedrijf/organisatie) aan te melden voor Goed Werk #2
  • Mensen in je omgeving te attenderen op WIN

Op deze manier draag je ook op een natuurlijke manier bij aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt, waarin werk is voor iedereen die wil werken en mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, opleiding of CV. Zonder extra inspanning!

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha