Zorg en Veiligheid – domeinoverstijgende samenwerking

Dit middagprogramma op 3 december richt zich op bestuurders, directeuren, managers en smaakmakers in het sociaal domein of in de zorg- of veiligheidssector die openstaan voor domeinoverstijgende samenwerking,

Er worden voorbeelden besproken die zich afspelen op het snijvlak van zorg en veiligheid en waarbij vaak sprake is van een stapeling van problemen. Problemen die meerdere domeinen raken. Een effectieve, duurzame oplossing is dan ook alleen mogelijk, als die verschillende domeinen de handen ineen slaan. En daar wringt het nu juist! Domein overstijgende samenwerking is nog niet overal vanzelfsprekend. Waar ligt dat aan? Die vraag is complex. Het kan te maken hebben met handelingsverlegenheid, met onbekendheid met elkaars rol en bevoegdheden of met beperkingen rond gegevensdeling. Kortom: er zijn vele van oorzaken. Tijdens de Middag van Zorg en Veiligheid krijg je handvatten mee die je helpen te komen tot een oplossing voor deze complexe en domein overstijgende vraagstukken. De WIN WIN WIN formule bijvoorbeeld. De middag kent een gevarieerd programma met interactieve deelsessies, waarin je praktische bouwstenen aangereikt krijgt die kunnen bijdragen aan een effectieve oplossing voor deze complexe, domein overstijgende problematiek. Sprekers tijdens deze middag zijn onder andere Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming.

Programma

12.30 – 13.15 uur   Inlooplunch

13.15 – 13.45 uur   Opening door Ruben Maes

14.00 – 15.00 uur  Eerste sessieronde

15.00 – 15.30 uur  Pauze

15.30 – 16.30 uur  Tweede sessieronde

16.30 – 17.30 uur  Plenaire afsluiting

17.30 – 18.00 uur  Borrel

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

1931 Congrescentrum

Locatie:
1931 Congrescentrum,
Oude Engelenseweg 1,
5222 AA ‘s-Hertogenbosch.

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha