Omgevingswet & vernieuwing lokaal bestuur

13 december in Haarlem – een initiatief van Binnenlandse Bestuur

Bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en smaakmakers die mee wil praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur.

Er zijn grote maatschappelijke veranderingen gaande. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving. Grote veranderingen hebben voldoende draagvlak nodig in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

Hoe neem je burgers mee als gelijkwaardige partner in nieuwe initiatieven? Daarover gaan deelnemers in deze serie sessies in gesprek. Elke middag is een ander thema leidend en staat die burgerbetrokkenheid centraal. Praktijkvoorbeelden en initiatieven komen volop aan bod, maar ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Gemeentehuis

Locatie:
Gemeentehuis Haarlem

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha