WIN Zoomsessie

Klein is het nieuwe groot

Elke twee weken een WIN Zoomsessie met 3-9 deelnemers waarin je ervaart hoe werken in netwerken werkt.

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werkgerelateerd onderwerp van een van de deelnemers. Het doel is om iedereen met nieuwe energie te geven. Op dit moment werken we aan een bijdrage aan het onderzoek van Ton Withagen naar de waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt. Zijn 100 vragen vormen de basis.

Op 7 mei is de 3e (en afrondende) bijeenkomst. Vanuit een win-win-win perspectief zijn er drie thema’s uit de voorgaande bijeenkomsten gekomen:

  • People/Burgers: Focus gericht op de toekomst en de daarmee samenhangende vraag wat we onder werk verstaan – zie bijdrage van Jaap
  • Planet/Overheid: Een voorwaardelijk garantie inkomen – zie bijdrage van Peter VGI – P Kamp
  • Profit/Markt: Eigenaarschap/initiatieven belonen – zie bijdrage van Ronald

De ontvangen reacties op de 100 vragen worden gebundeld en toegevoegd aan het advies aan Ton Wilthagen.

Met elkaar kom je verder

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Elisabeth Werter van de WIN Werkkring, een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en ontwikkelen we onszelf als professional in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan vanuit een winwinwin perspectief dat is beschreven in het boek “Wat een geluk, een lifehack voor je werk’. De lifehack is het resultaat van zeven jaar pionieren in de proeftuin.

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel.

Smaakmaker Elisabeth Werter is fellow bij de Weconomics foundation en internationaal zaken adviseur, mentor en coach. Als EU ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap stimuleert ze leiderschap. Ze heeft lang in Griekenland gewoond en gewerkt als ondernemer en consultant. Nu ze terug is in Nederland werkt ze vanuit Amsterdam als businessinnovation coach en adviseur en faciliteert ze de WIN Werksessies in Amsterdam..

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha