WIN wint Challengeprijs Innovatief in Werk 2016

7 juni 2016

NsVP Challengeprijs 2016

Vandaag reikte de NSvP tijdens het OmkeerEvent 2016 voor het eerst drie NSvP Challengeprijzen uit in de Metaal Kathedraal in Utrecht: twee Juryprijzen en een Publieksprijs. De winnaars ontvangen een subsidie van 30.000 euro om hun plannen werkelijkheid te laten worden. Bestuursleden van de NSvP kenden de twee Juryprijzen toe. Zij verkozen ‘de ZomerOndernemer‘ (pitch) en ‘Informeel leren via nieuwe vormen van werken (WIN)‘ (pitch) tot twee van de drie winnaars van de Challengeprijs.

Op dit eerste OmkeerEvent pitchten de tien genomineerden om een gooi te doen naar de Publieksprijs. Met de meeste publieksstemmen won het initiatief ‘Heroes of the Sky‘ (pitch) de Publieksprijs.

Drie NSvP Challengeprijzen voor een Omkering

Challengeprijswinaars-klein-1200x480

 

 

 

 

 

In het kader van het nieuwe programma De Omkering schreef de NSvP de challenges uit, met als overkoepelend thema: meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen. De kernvraag is daarbij: hoe richten we de toekomst van werk zo in dat basale menselijke waarden en behoeften nu en in de toekomst optimaal tot hun recht komen? Het zijn vooral jongeren die te maken hebben met werk dat vaker flexibel is dan vast en dat door technologische ontwikkelingen snel van inhoud wisselt. Tel daarbij op dat mensen steeds langer leven, dus ook langer zullen moeten werken, en het wordt duidelijk dat de ‘match’ tussen mens en werk steeds lastiger wordt. De drie uitgezette challenges waren: een oriëntatiechallenge, een ontwikkelchallenge en een verbindingschallenge.

Juryprijzen voor De ZomerOndernemer en Informeel leren via nieuwe manieren van werken
De jury vond dat in ‘de ZomerOndernemer’ en in ‘Informeel leren via nieuwe manieren van werken’ de drie challenges goed samen kwamen. Beide initiatieven willen een omkering realiseren in de verbinding van kennis tussen jong en ervaren, een omkering in de oriëntatie op werk en loopbaan en een omkering in leer- en ontwikkelmogelijkheden, ook buiten school.

Bij de ZomerOndernemer is dit terug te zien doordat jongeren leren van ervaren ondernemers en hun oriëntatie op de arbeidsmarkt een nieuwe invalshoek krijgt. Ze gaan bovendien concreet aan de slag met het ontwikkelen van een onderneming en ontwikkelen de daarbij horende skills. De jury vond ook dat het project goed schaalbaar is, het wordt in verschillende regio’s opgezet.

Bij het project Informeel leren via nieuwe manieren van werken ligt de nadruk op talentontwikkeling, netwerkontwikkeling en werken in flexibele teams. Vanuit eigen talenten en een eigen doel zoeken mensen verbinding met anderen en werken tijdelijk samen aan een resultaat. De coalitiepartijen stellen digitale netwerken en systemen ter beschikking en faciliteren ontmoeting voor jongeren waardoor ze off- en online kunnen leren, netwerken en verbinding maken met ervaren en toekomstige arbeidsmarktgenoten.

Publieksprijs voor Heroes of the Sky
Tijdens het OmkeerEvent mochten de aanwezigen stem op hun drie favoriete initiatieven. De meeste stemmen gingen naar Heroes of the Sky. De initiatiefnemers willen een methodiek ontwikkelen waarmee jongeren met een beperking en culturele talenten gecoacht kunnen worden door professionals uit het vak. In een gelijkwaardige samenwerking maken zij cultuur die geprogrammeerd wordt op culturele evenementen. Van talent, naar portfolio naar inkomsten!

Mooie combinatie
Marise Born, voorzitter van de NSvP zei na de prijsuitreiking: “Het is mooi om te zien dat de juryprijzen voor twee initiatieven zijn die niet op een specifieke doelgroep gericht zijn. Het initiatief dat de publieksprijs kreeg, is juist wel gericht op een specifieke doelgroep: jongeren met een beperking en een cultureel talent. Daardoor vormen de drie uitgereikte Challengeprijzen samen een hele mooie combinatie.”

Waarom een challenge uitschrijven?
De NSvP wil door het uitschrijven van challenges jongeren, vernieuwende denkers, bedrijven, maatschappelijk betrokken organisaties, sociale firma’s en kennispartners ondersteunen bij het realiseren van nieuwe en effectieve vormen van leren en ontwikkelen, die beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en de veranderende arbeidsmarkt.

Wat is een challenge?
Een challenge is een simpele en beproefde manier om vernieuwing of verandering te stimuleren
met een oproep tot gerichte actie, door een uitdagende opdracht te formuleren en een prijs in vooruitzicht te stellen.

Inzet van jonge onderzoekers
De drie winnaars krijgen ieder 30.000 euro om met hun initiatief concreet een omkering te realiseren door een pilot, test of doorontwikkeling van hun aanpak. Ze worden tot eind 2017 gevolgd met actieonderzoek. Daarvoor zijn speciaal twee pHResh-beurzen voor jonge onderzoekers gecreëerd in samenwerking met PhD Community pHResh.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha