Blog Innovatief in Werk

6 juni 2016

Een mooie uitdaging voor jongeren

De uitslag van de Brexit is een extra stimulans om de focus meer te richten op jongeren. Zij geloven in samenwerking en denken (nog) niet vanuit belangen en macht. Heerlijk!

Ik erger mij steeds vaker aan leeftijdsgenoten die zich alleen druk maken over hun eigen belang (IK). Het is dan ook een mooie opsteker dat WIJ (WIN + partners Part-up + Seats2Meet + St. Mooi) de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk hebben gewonnen. Het is dé mogelijkheid om te laten zien dat het anders kan; met elkaar een nieuw perspectief op werk creëren. Met de prijs laten we vijftig jongeren ervaren hoe je in de nieuwe economie (de WEconomy) je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De prijs wordt ook gebruikt om onderzoek te doen naar het effect van de aanpak.

Gewoon doorgaan

De prijs is een bekroning op het werk dat we met elkaar in WIN verband de afgelopen drie jaar hebben verzet én het is een aanmoediging om door te gaan. In klein verband zien we al dat het mogelijk is om een werkstructuur te omarmen waarin blijvend ruimte is voor ontwikkeling/vernieuwing. Tegelijkertijd zien we ook hoe lastig het is om bestaande patronen te doorbreken. Angst om je baan te verliezen, ons arbeidsethos en het niet optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT houden een structurele doorbraak tegen.

ICT als baanbreker

Om bestaande werkstructuren te doorbreken is ICT de hefboom. Slim gebruik van digitale middelen zorgt ervoor dat je kunt werken op momenten dat het uitkomt, het maakt geestdodend werk overbodig en het doorbreekt de hiërarchie in organisaties. Het biedt nieuwe ruimte voor creativiteit, empathie en passie in het werk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo is mijn ervaring. Ik reken mijzelf zeker niet tot de digibeten, maar jeetje wat verandert die techniek snel. Bij mijn generatie – ik generaliseer maar even voor het gemak- ontbreekt het intuïtieve dat jongeren wel hebben, als het gaat om gebruik van digitale middelen in het werk. Dat is niet de enige reden waarom ik geloof dat we veel sneller nieuw perspectief op werk kunnen creëren als we meer naar jongeren luisteren. De situatie in Engeland is daarvoor illustratief. Het artikel Geef ambitieuze jongeren de ruimte in FD van 2 juli verwoordt het zo:

“Oude organisaties zitten te veel vast in hun eigen systemen. Als we echt willen dat millennials en generatie Z opgaan in organisaties die nu door generatie X bemand worden, dan moeten we de jongeren niet langer zien als een clubje, maar ze eigenaarschap geven in onze werk­wijze. Het is tijd dat de nieuwe generaties de verouderde organisatievormen gaan vernieuwen. Durf radicaal te veranderen: het zal veel moois opleveren voor de vier generaties op de werkvloer!”

Eigenaarschap tonen

Die kans op een omkering bieden we vijftig jongeren in de Randstad met de Challenge Natuurlijk Werken. De eerste uitdaging is om ze te vinden. Je kunt helpen door Flyer van de Challenge op grote schaal te verspreiden onder jongeren. Zelf meedenken en meewerken aan het project Natuurlijk Werken kan via Part-up, de online tool voor teamwork. Meedoen aan dit of een van de andere ruim 500 projecten op Part-up is een prima gelegenheid om praktijkervaring op te doen met werken in flexibele teams. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet meer te stoppen, maar de omstandigheden zijn nog niet ideaal en werken in flexibele teams is een kwestie van ervaring opdoen. Daar kunnen we met elkaar aan werken. Ik geloof oprecht dat iedereen die dat wil in de toekomst in minder dagen het inkomen kan verdienen. Daarmee komt de gewenste 20% tijd en ruimte in het werk voor ontwikkeling/vernieuwing binnen handbereik. Als dat geen mooi perspectief is!

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en schrijver van o.a. Een nieuwe weg naar inkomsten en Werkplezier en Natuurlijk Werken. Tevens coauteur van Nieuwe Business Modellen: samenwerken aan waardecreatie en het Kantelingsalfabet. Iedere maand blogt ze over ontwikkelingen die haar werk raken.

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha