WIN Lustrum Blog #5 Werken in netwerken in Van Dale

11 maart 2018

Jaap Luikenaar schrijft een serie blogs als opwarmertje voor de lustrumeditie van het jaarlijkse WIN Werk(t) Festival op 21 maart a.s. bij Seats2Meet in Utrecht-CS. WIN (met drie hoofdletters) bestaat al langer: nu zeven jaar. En over drie jaar staat werken in netwerken (met kleine letters) in de digitale Dikke van Dale. Gewoon als werkwoord.

Vijf festivals en zeven jaar WIN (werken in netwerken). Een netwerk waarbij de naam meteen de inhoud is.  Wel zo gemakkelijk en herkenbaar. Eigenlijk zie je dat niet eens zo vaak. Een bakker die Bakker heet of en kapper met de naam Kapper. Ja, Coca-Cola natuurlijk, dat bedrijf maakt cocacola en 7-Up maakt up. De korte geschiedenis van Werken In Netwerken (met drie hoofdletters) begint in 2011 aan de keukentafel. Met Irmgard Bomers en Ria Roelands. Om die reden zijn de eerste WIN-jaren nog culinair getint met WIN-recept als URL. Wie zich bij WIN aansluit heet smaakmaker. De metafoor raakt de laatste jaren wat op de achtergrond, maar het begrip smaakmaker siert nog menig visitekaartje.

De context van WIN in dat eerste jaar is: cultureel ondernemerschap, een mix dus van zakelijkheid en idealisme. Wel moet er geld en brood op de plank en dus krijgt de zakelijke kant de aandacht. De keukentafel is dan te klein en wordt ingewisseld voor een flexplek in de Caballerofabriek in Den Haag.

Het jaar daarop verandert de context in waarde-denken, omdat hiermee zakelijkheid en idealisme wordt gecombineerd. Het inspireert Irmgard om blogs te gaan schrijven ‘Soms is het slim om iets doms te doen, heet haar eerste. Weer een jaar later, 2013 komt de omslag van cultureel ondernemen naar een ondernemende cultuur. De leerervaring wordt gedeeld in het WIN e-boek ‘Een nieuwe weg inkomsten en naar werkplezier’ met de tien WIN Principes. Tijd ook om de via WIN Werkkringen de vleugels uit te slaan over het hele land. Er zijn er nu zeven, in en buiten de Randstad. Aansluiten kan dan via een ‘WIN-abonnement’. In dit jaar vindt tevens het eerste WIN Werk(t) Festival plaats, bij S2M-Utrecht CS. Precies de plek dus waar nu, vijf jaar later, de lustrumeditie wordt gevierd.

De scope door de jaren heen wordt breder: via een eigen jaarlijkse troonrede in september met een kijk op de toekomst van werk: de WIN Werk(t) Rede, input leveren voor een hoorzitting platform-economie in de Tweede Kamer, meeschrijven aan het Kantelingsalfabet en aan het boek Nieuwe Businessmodellen van Jan Jonker, deelname aan conferenties en op radio en tv. Bij een zo’n gelegenheid biedt Irmgard het tweede WIN boek ‘Natuurlijk Werken’ aan koningin Máxima aan.

Ondertussen zoekt en vindt WIN in de loop der jaren her en der samenwerkingspartners: de Weconomics Foundation, ZIPconomy, STRO/United Economy, Nederland Kantelt, Tegenlicht Meetup, Part-up en de Werkvereniging.  Allemaal partijen die ook bezig zijn met de transitie naar een andere economie/maatschappij. Ook volgen co-creatieprojecten als het Fête de La Nature, toekomstperspectief Hogeschool Utrecht, ODDC (Original Dutch Design Community) voor jonge creatives, en de Challengeprijs  ‘Innovatief in Werk’ van de NSvP.

In 2016 wordt de keuze gemaakt voor people2people, omdat nu en in de toekomst mensen het verschil maken. De context van waaruit WIN werkt wordt ‘de nieuwe economie’. Alle leerervaring die in de praktijk is opgedaan wordt gebundeld in het WIN WIN WIN zelfontwikkelingsprogramma, met als doel mensen op een natuurlijke manier te laten ontwikkelen tot ‘professional in de nieuwe economie’. Via informeel leren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van drie vaardigheden: eigenaarschap tonen, focussen (je talent inzetten in wisselende teams) en integraal denken en doen. De werkkringen organiseren maandelijks Start-up meetings als manier om met WIN kennis te maken én kennis te delen. De brutale flyer ‘Waarom doe jij niet gewoon waar je goed in bent’, moet mensen wakker schudden en een zetje richting WIN geven.

De visie/missie van WIN wordt in 2017 aangepast aan het voortschrijdend inzicht. Toepassing van de vaardigheden leidt tot een werkstijl waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. Het credo een ’leven-lang-leren’ is daadwerkelijk gerealiseerd.

Werken In Netwerken als ‘bedrijfsnaam’ wordt nu niet meer gebruikt. De afkorting ‘WIN’ nog wel, met daarachter, tussen haakjes, werken in netwerken. Over vijf jaar, in 2023, is werken in netwerken een doodnormaal werkwoord en past in het rijtje met deeltijdwerken, parttimewerken of flexibel werken. Gewoon een nieuwe manier van werken die past in deze tijd. Een manier van werken die rust én beweging geeft in je werk. Missie geslaagd!

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha