Werkvereniging timmert aan de weg

3 februari 2020

Smaakmaker Roos Wouters van de Werkvereniging (links op de foto) was prominent in beeld tijdens de overhandiging van het rapport “In welke wereld willen wij werken” van de Commissie Borstlap. Daarin worden aanbevelingen gedaan voor een structurele wijziging van de regels rondom werk.

Er is een hoop aandacht voor de hervorming van het arbeidsmarktbeleid en het sociale zekerheidsstelsel want het moet echt anders zo concluderen de commissie Borstlap en de WRR en de rapporten In wat voor land willen wij wonen en Het betere werk. In beide rapporten, evenals in het toekomstplan van ONL, vond de Werkvereniging bijval voor de plannen om tot een arbeidsvorm neutraal sociaal zekerheidsstelsel voor alle werkenden te komen.

Werkvereniging in de pers
Dit leverde een hoop aandacht op in de media. Lees hier het artikel in Trouw waarin de Werkvereniging de grootste (zzp) organisatie wordt genoemd (en alles wat er in de krant staat is waar ;). Ook werd er aandacht besteed aan het voorstel voor een AOV voor alle werkenden in de Telegraaf. Na de presentatie van de Commissie Borstlap werd Roos Wouters geinterviewd voor het AD en Hans Biesheuvel van ONL roept in de Telegraaf op om je stem te laten horen via toekomstgerichte organisaties als de Werkvereniging. Ook zal Roos 5 februari weer optreden als zakenpartner in BNR’s Zaken Doen.

Deelname aan brede alliantie
Een van de voorstellen van de Comissie Borstlap is om de nodige hervorming van de arbeidsmarkt niet alleen met de oude polder op te pakken maar met een brede alliantie. Roos Wouters werd door Borstlap gevraagd of de Werkvereniging deel wil nemen aan zo’n brede alliantie. Tijdens de presentatie van het rapport liet Roos op het podium weten dat de Werkvereniging de brede analyse van de commissie deelt maar dat er in de uitwerking duidelijk naar voren komt dat er geen Modern Werkende aan het advies heeft meegeschreven. Daarom nemen we graag deel aan een brede alliantie opdat de adviezen van de commissie niet weer alleen door de traditionele polder naar beleid vertaald worden. (Lees hier de reactie van de Werkvereniging op het rapport van Borstlap)

Overleg met Koolmees
Volgende week heeft Roos weer een overleg met Minister Koolmees. Tijdens dit overleg staat het voorstel van de Werkvereniging voor een AOV voor alle werkenden op de agenda en zal ze Wouter vragen hoe er opvolging gegeven gaat worden aan de oproep van Borstlap om te komen tot een brede alliantie.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha