WIN Werk(t)sessie

Een kleinschalige informele bijeenkomst (3-9 personen) waarin je ervaart hoe werken in netwerken werkt. In verband met het virus tot nader aankondiging via Zoom. 

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met actuele werkgerelateerde onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen. Het doel is om iedereen met nieuwe energie en nieuwe inzichten naar huis te laten gaan. Op 20 april staan  de 100 vragen van Ton Wilthagen over een inclusieve arbeidsmarkt centraal.

Met elkaar kom je verder

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Jaap Luikenaar van de WIN Werk(t)kring, een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en ontwikkelen we onszelf. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan vanuit een winwinwin perspectief.

Deelname aan de WIN Werk(t)sessie is gratis voor smaakmakers. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer.

De Witte Dame is het centrum van Eindhoven..

Locatie:

Bibliotheek
Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven

Smaakmaker Jaap Luikenaar (1953) woont sinds een aantal jaren in Eindhoven. Zijn hele werkzame leven is hij actief in het communicatievak als schrijver en redacteur. Eerst in dienstverband en nu op projectbasis vanuit zijn eigen bedrijf Leodium. Hij is tevens bestuurslid bij Terres des Hommes Eindhoven en faciliteert WIN Werk(t) Sessies in Eindhoven.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha