Waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt

28 februari 2020

Prof. dr. Ton Wilthagen van Tilburg University is door de KNAW een fellowship toegekend. In de periode jan-jun 2020 gaat hij op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. De hoofdvraag die hij wil beantwoorden is hoe we via een bredere opvatting van de waarde en waardering van werk tot een meer inclusieve arbeidsmarkt kunnen komen, mede in het licht van allerlei maatschappelijke behoeften waarin nu niet of onvoldoende wordt voorzien.

Hiervoor heeft hij intussen 100 (sub)vragen opgesteld die hij in ieder geval wil beantwoorden in zijn studie, om vervolgens tot de kern te komen. Met WIN gaan we hieraan een bijdrage leveren.

100 vragen over de waarde en waardering van een inclusieve arbeidsmarkt Ton Wilthagen NIAS NSvP 2020

Relevant vanuit het perspectief van WIN

Op grond van 7 jaar WIN Proeftuin voor de toekomst van werk zijn in relatie tot de hoofdvraag drie thema’s relevant:
– Een antwoord op de vraag wat is werk (het CBS heeft geen definitie)
– Rekening houden met de ontwikkeling van de nieuwe economie c.q. nieuwe businessmodellen (naar schatting aan 20-30% van alle economische activiteiten ligt geen financiële transactie meer ten grondslag)
– Aandacht voor de toenemende integratie (van werk/privé, profit/non profit, cultuur/natuur/techniek) die in feite integrale flexibiliteit en daarmee ook een inclusief arbeidsmarktmodel afdwingt.

De win-win-win aanpak (een resultaat van de proeftuin) gaat ervan uit dat iedereen waarde kan toevoegen en heeft (meervoudige) waardecreatie tot doel.

In WIN Werksessies (zie agenda) gaan we daarom kijken of we een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van de hoofdvraag van Ton Wilthagen.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha