Thuisafgehaald benoemt knelpunten van sociaal ondernemen

20 juni 2017

Thuisafgehaald bestaat vijf jaar. Dat betekent dat ze al vijf jaar ondernemen in het sociaal domein. Tijd voor reflectie. Thuisafgehaald oprichter Marieke Hart schreef samen met onderzoeker Marianne Dagevos een artikel dat we graag met je delen..
Een korte versie van het artikel verscheen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Maaltijden delen

Thuisafgehaald is een website die het mogelijk maakt om maaltijden te delen met je buurtgenoten. Thuiskoks koken in hun eigen keuken hun favoriete recepten en bieden dit aan zodat hun buurtgenoten dit kunnen afhalen. Ook mensen die in een bijzondere situatie zitten en niet zelf hun maaltijd kunnen ophalen kunnen bij Thuisafgehaald terecht. In de eerste vijf jaar resulteerde dit in meer dan 220.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten en zijn waardevolle relaties ontstaan.

Thuisafgehaald vervult een middenpositie: tussen bedrijf en gemeenschap, deels markt en niet-markt, deels formeel en informeel, deels centraal georganiseerd en deels lokaal ingevuld. Dit biedt de beste uitgangspositie. Maar er is wel tijd en ruimte nodig om de waarde van die middenpositie bekender te maken, uit te dragen en uit te bouwen. Met partners die willen meeleren en meewerken om samen verder te komen. Dat gaat niet vanzelf.

Natuurlijke partners?

Vanuit de veronderstelling dat ze zo de krachten bundelen werkt Thuisafgehaald samen met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Professionals uit sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs hebben immers al contact met doelgroepen die profijt kunnen hebben van de dienstverlening. De praktijk blijkt – na 5 jaar – weerbarstiger. De contacten met deze logische partners leiden in veel gevallen tot minder resultaat dan verwacht.

Mariek Hart van Thuisafgehaald en Marianne Dagevos (onderzoeker naar deelplatformen) benoemen in een prikkelend artikel de belangrijkste knelpunten:

  • sociaal ondernemen is geen tijdelijk project
  • het is ook geen vrijwilligerswerk
  • sociale impact is meer dan directe kostenbesparing
  • sociale innovatie vraagt andere benaderingLees hier het volledige artikel

    .

Behoefte aan een derde weg

Voor de gulden middenweg is in de oude economie geen ruimte. De ervaring van Thuisafgehaald komt overeen met de conclusies uit het rapport Eerlijk Delen, de Sociale Troonrede en de ervaring van WIN zelf. De nieuwe economie heeft impact op vrijwel alle bestaande arbeidsrelaties. Niemand is tegen samenwerking, totdat je eigen positie (terecht of onterecht) in het geding is. De nieuwe economie maakt heel veel bestaand werk overbodig. De deeleconomie en innovaties van onderaf zijn hiervoor de katalysatoren. De beweging is ingezet en niet meer te stoppen. Initiatieven zoals Thuisafgehaald en vele anderen voorzien immers in een grote behoefte. De wet- en regelgeving zal hier uiteindelijk op anticiperen.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha