De 1e Sociale Troonrede is een feit

30 maart 2017

De Sociale Troonrede is een verzameling van visies, thema’s, barrières, kansen, vragen, ontwikkelingen en trends op het gebied van sociaal ondernemerschap gebaseerd op 150 interviews met sociaal ondernemers. Herman Loonstra van Dag6 maakte onderstaande samenvatting van het achttien pagina tellende document, waar ook WIN een bescheiden bijdrage aan leverde.

Wat is sociaal ondernemen

Naar schatting bestaan er in Nederland al tussen de 5.000 en 6.000 sociale ondernemingen. Er worden verschillende waarden aan ‘sociaal’ en ‘ondernemen’ gehangen, dit maakt het formuleren van een éénduidige definitie lastig. De vraag die blijft hangen is: ‘Werkt een éénduidige definitief verhelderend of legt dit juist extra druk op de ondernemer?’

Impact first

Het maken van sociale en maatschappelijke impact is het uitgangspunt van iedere sociaal onderneming. Verder is winst geen vies woord, echter hoeft men er niet giga rijk van te worden. Bronnen van inkomsten variëren van subsidietoekenning tot het genereren van eigen inkomsten.

Midden in de samenleving

Sociaal ondernemers pakken kansen die de sector zorg- en welzijn, soms genoodzaakt, laat liggen. Initiatieven staan midden in de samenleving, helaas zijn ze door hun kleinschaligheid soms lastig te vinden. Positionering is nog een aandachtspunt.

Duurzaamheid op alle fronten

Jij als consument hoeft niet lang te zoeken voordat je kleine initiatieven tegenkomt die zich richten op duurzaam gebruik van spullen, voedsel, grondstoffen etc. Binnen de grootschalige bedrijfsvoering valt echter nog veel winst te behalen. Sociaal ondernemers kunnen een cruciale rol spelen om dit te veranderen.

Rechtsvorm nodig?

Er bestaat -in tegenstelling tot in andere Europese landen- helaas nog geen rechtsvorm voor sociaal ondernemers. Dit levert sociaal ondernemers veel financiële en administratieve rompslomp op, hier is innovatie nodig! Ook het in waarde (€) uitdrukken van maatschappelijke impact is nog steeds een complexe en kostbare zaak.

En nu?

Een passende rechtsvorm plus een goedkope en eenvoudige tool om maatschappelijke impact in euro’s aan te tonen zou zomaar eens doorslaggevend kunnen zijn om het imago en de positionering van sociaal ondernemerschap definitief te verbeteren.

Zo burgers, dit was de samenvatting van de sociale troonrede van dit jaar. Je kunt hem ook helemaal lezen.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha